คุ้มนางครวญย้อนหลังทั้งหมด

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 31 มีนาคม 2557 (ep.22 ตอนจบ)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 31 มีนาคม 2557 (ep.22 ตอนจบ)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 25 มีนาคม 2556 (ep.21 ตอนที่ 21)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 25 มีนาคม 2556 (ep.21 ตอนที่ 21)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 24 มีนาคม 2556 (ep.20 ตอนที่ 20)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 24 มีนาคม 2556 (ep.20 ตอนที่ 20)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 18 มีนาคม 2557 (ep.19 ตอนที่ 19)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 18 มีนาคม 2557 (ep.19 ตอนที่ 19)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 17 มีนาคม 2557 (ep.18 ตอนที่ 18)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 17 มีนาคม 2557 (ep.18 ตอนที่ 18)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 11 มีนาคม 2557 (ep.17 ตอนที่ 17)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 11 มีนาคม 2557 (ep.17 ตอนที่ 17)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 10 มีนาคม 2557 (ep.16 ตอนที่ 16)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 10 มีนาคม 2557 (ep.16 ตอนที่ 16)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 4 มีนาคม 2557 (ep.15 ตอนที่ 15)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 4 มีนาคม 2557 (ep.15 ตอนที่ 15)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 3 มีนาคม 2557 (ep.14 ตอนที่ 14)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 3 มีนาคม 2557 (ep.14 ตอนที่ 14)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 25 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.13 ตอนที่ 13)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 25 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.13 ตอนที่ 13)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 24 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.12 ตอนที่ 12)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 24 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.12 ตอนที่ 12)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 18 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.11 ตอนที่ 11)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 18 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.11 ตอนที่ 11)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 17 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.10 ตอนที่ 10)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 17 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.10 ตอนที่ 10)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 11 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.9 ตอนที่ 9)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 11 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.9 ตอนที่ 9)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 10 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.8 ตอนที่ 8)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 10 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.8 ตอนที่ 8)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 4 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.7 ตอนที่ 7)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 4 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.7 ตอนที่ 7)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 3 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.6 ตอนที่ 6)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 3 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.6 ตอนที่ 6)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 28 มกราคม 2557 (ep.5 ตอนที่ 5)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 28 มกราคม 2557 (ep.5 ตอนที่ 5)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 27 มกราคม 2557 (ep.4 ตอนที่ 4)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 27 มกราคม 2557 (ep.4 ตอนที่ 4)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 21 มกราคม 2557 (ep.3 ตอนที่ 3)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 21 มกราคม 2557 (ep.3 ตอนที่ 3)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 20 มกราคม 2557 (ep.2 ตอนที่ 2)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 20 มกราคม 2557 (ep.2 ตอนที่ 2)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 14 มกราคม 2557 (ep.1 ตอนแรก)

ดูคุ้มนางครวญย้อนหลัง 14 มกราคม 2557 (ep.1 ตอนแรก)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น.

คลิกดู

เรื่องย่อละคร คุ้มนางครวญ

เรื่องย่อละคร คุ้มนางครวญ

คุ้มเวียงแก้วอายุราว 200 ปี มีเจ้าเก็จถวา (พิศมัย วิไลศักดิ์) วัย 70 ปีเป็นเจ้าของ คุ้มเวียงแก้วเป็นคุ้มมหึมางดงาม แต่ไม่มีใครรู้ว่า ห่างออกไปราว 2 กิโลเมตร มีคุ้มร้างริมปิงผุพังอยู่หลังหนึ่ง ที่คุ้มร้างนั้นมีข่าวว่าเป็นคุ้มผีสิง เคยมีวัยรุ่นมาลองของและเจอผีจนต้องหนีจับไข้หัวโกร๋น แต่ความจริงแล้วที่นี่มีแก็งค์ค้ายาเสพติดมาลักลอบใช้เป็นที่กบดานแล ...

อ่านเรื่องย่อ

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

raybandata