pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูละครคู่แค้นแสนรักทั้งหมด

คู่แค้นแสนรัก ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7
คู่แค้นแสนรัก ตอนจบ 24 สิงหาคม 2554

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง ตอนจบ 24 สิงหาคม 2554

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 18 สิงหาคม 2554 (ตอนที่ 18)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 18 สิงหาคม 2554 (ตอนที่ 18)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 17 สิงหาคม 2554 (ตอนที่ 17)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 17 สิงหาคม 2554 (ตอนที่ 17)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 11 สิงหาคม 2554 (ตอนที่ 16)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 11 สิงหาคม 2554 (ตอนที่ 16)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 10 สิงหาคม 2554 (ตอนที่ 15)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 10 สิงหาคม 2554 (ตอนที่ 15)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 4 สิงหาคม 2554 (ตอนที่ 14)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 4 สิงหาคม 2554 (ตอนที่ 14)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 3 สิงหาคม 2554 (ตอนที่ 13)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 3 สิงหาคม 2554 (ตอนที่ 13)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 28 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 12)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 28 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 12)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 27 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 11)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 27 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 11)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 21 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 10)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 21 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 10)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 20 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 9)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 20 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 9)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 14 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 8)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 14 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 8)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 13 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 7)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 13 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 7)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 7 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 6)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 7 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 6)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 6 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 5)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 6 กรกฎาคม 2554 (ตอนที่ 5)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 30 มิถุนายน 2554 (ตอนที่ 4)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 30 มิถุนายน 2554 (ตอนที่ 4)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 29 มิถุนายน 2554 (ตอนที่ 3)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 29 มิถุนายน 2554 (ตอนที่ 3)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก 23 มิถุนายน 2554 (ตอนที่ 2)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง 23 มิถุนายน 2554 (ตอนที่ 2)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]

คู่แค้นแสนรัก ตอนแรก วันที่ 22 มิถุนายน 2554 (ตอนที่ 1)

ดูคู่แค้นแสนรักย้อนหลัง ตอนแรก วันที่ 22 มิถุนายน 2554 (ตอนที่ 1)

ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 7

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 ถัดไป >>| 

เรื่องย่อละครคู่แค้นแสนรัก

สงกรานต์ (ชาคริต แย้มนาม) พ่อหม้ายหนุ่มนักธุรกิจ เจ้าของฉายา คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย ได้รับมอบหมายจาก ราชศักดิ์ (สุเทพ ประยูรพิทักษ์) ผู้เป็นพ่อ ให้ไปเจรจาซื้อที่ดินสวนส้มทำรีสอร์ท สงกรานต์กว้านซื้อได้เกือบหมด ยกเว้น..ที่ดินแปลงที่สวยที่สุดของ นายแสง (ไพโรจน์ ใจสิงห์) เกษตรกรวัยเกษียณที่ไม่ยอมขาย เพราะจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน คือ อิงดาว (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนโตที่ทำไร่ทำสวนตามรอยพ่อได้สวนผลไม้ที่เธอดูแลไป ส่วน อิงจันทร์ (อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์) ลูกสาวคนเล็กที่เรียนอยู่กรุงเทพฯ ได้ที่ดินส่วนที่สงกรานต์อยากได้ไป

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata