pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูละครบางรักซอยเก้าทั้งหมด

บางรักซอยเก้า ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9
บางรักซอยเก้า 5 พฤษภาคม 2555 (ตอน อำลาบางรักซอยเก้า)

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 5 พฤษภาคม 2555 (ตอน อำลาบางรักซอยเก้า)

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 28 เมษายน 2555 (ตอนจบ)

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 28 เมษายน 2555 (ตอนจบ)

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 21 เมษายน 2555 (ตอน ปาฎิหารย์)

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 21 เมษายน 2555 (ตอน ปาฎิหารย์)

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 14 เมษายน 2555

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 14 เมษายน 2555

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 7 เมษายน 2555

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 7 เมษายน 2555

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 31 มีนาคม 2555

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 31 มีนาคม 2555

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 24 มีนาคม 2555 (ตอน นาทีชีวิต)

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 24 มีนาคม 2555 (ตอน นาทีชีวิต)

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 17 มีนาคม 2555

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 17 มีนาคม 2555

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า (หลานจ๋า..ป๋ามาแว้ววว) 10 มีนาคม 2555

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง (หลานจ๋า..ป๋ามาแว้ววว) 10 มีนาคม 2555

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 3 มีนาคม 2555

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 3 มีนาคม 2555

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 25 กุมภาพันธ์ 2555

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 25 กุมภาพันธ์ 2555

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 18 กุมภาพันธ์ 2555 (ตอน แก้เคล็ดสะเด็ดซะ)

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 18 กุมภาพันธ์ 2555 (ตอน แก้เคล็ดสะเด็ดซะ)

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 11 กุมภาพันธ์ 2555

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 11 กุมภาพันธ์ 2555

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 4 กุมภาพันธ์ 2555 (ตอน ค้นฟ้าคว้าดาว)

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 4 กุมภาพันธ์ 2555 (ตอน ค้นฟ้าคว้าดาว)

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 28 มกราคม 2555

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 28 มกราคม 2555

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 21 มกราคม 2555 (ตอน พัทยาพาเพลิน)

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 21 มกราคม 2555 (ตอน พัทยาพาเพลิน)

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 14 มกราคม 2555 (ตอน เปิดตัวหนังสือ อื้อหือ ช็อค)

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 14 มกราคม 2555 (ตอน เปิดตัวหนังสือ อื้อหือ ช็อค)

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 7 มกราคม 2555 (ตอน งานเสี่ยอูฐเครียดถึงตาย)

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 7 มกราคม 2555 (ตอน งานเสี่ยอูฐเครียดถึงตาย)

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 31 ธันวาคม 2554

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 31 ธันวาคม 2554

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 24 ธันวาคม 2554

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 24 ธันวาคม 2554

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 17 ธันวาคม 2554 (ตอน บอลรัก บอลลูน)

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 17 ธันวาคม 2554 (ตอน บอลรัก บอลลูน)

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 10 ธันวาคม 2554

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 10 ธันวาคม 2554

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 3 ธันวาคม 2554

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 3 ธันวาคม 2554

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 26 พฤศจิกายน 2554 (ตอน อยู่คนละภพ)

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 26 พฤศจิกายน 2554 (ตอน อยู่คนละภพ)

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บางรักซอยเก้า 19 พฤศจิกายน 2554

ดูบางรักซอยเก้าย้อนหลัง 19 พฤศจิกายน 2554

ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางช่อง 9

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป >>|

เรื่องย่อละครบางรักซอยเก้า

"บางรักซอย9" เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของคนในวัยทำงาน ที่มีทั้งเรื่องอาชีพ อนาคตและความรักเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันออกมานำเสนอในรูปแบบตลกและแฝงแง่คิด ความรู้สึก ชัดเจน (ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง) สถาปนิกหนุ่มวัย 30 มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ชีวิตสบาย ๆ เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองมาก แม้แต่ชื่อก็ยัง "ชัดเจน" ชัดเจนเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นและชอบศึกษาชีวิต มีความเข้าใจในคนรอบข้างเสมอ และเพราะเป็นสถาปนิกที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำอยู่เสมอ ชัดเจนตัดสินใจมาใช้ชีวิตอิสระ ด้วยการมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งใกล้ ๆ กับออฟฟิศ บ้านเช่าหลังนี้เป็นการดัดแปลงจากเรือนคนใช้มาแบ่งทำเป็นห้องเช่า ในส่วนของโรงรถก็ใช้เป็นที่อบขนมของลูกเจ้าของบ้าน ที่ชื่อ "แป้ง"
แป้ง (พิยดา อัครเศรณี) สาวนักฝันที่จะมีร้านเบเกอรี่เป็นของตนเอง แป้งเป็นคนมีระเบียบวินัยสูง เต็มเปี่ยมไปด้วยกฎเกณฑ์ในชีวิต เมื่อชัดเจนเข้ามาเช่าบ้านอยู่ในบ้าน ก็มีแต่เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเสมอ ถึงแม้จะเป็นสถาปนิก แต่ก็ไม่เคยทำให้แป้งรู้สึกว่าบ้านมีระเบียบขึ้นมาเลย

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata