pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูละครบ่วงบาปทั้งหมด

บ่วงบาป ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
บ่วงบาป 28 มีนาคม 2556 (ตอนจบ)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 28 มีนาคม 2556 (ตอนจบ)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 27 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 14)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 27 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 14)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 21 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 13)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 21 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 13)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 20 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 12)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 20 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 12)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 14 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 11)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 14 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 11)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 13 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 10)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 13 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 10)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 7 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 9)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 7 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 9)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 6 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 8)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 6 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 8)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 7)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 7)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 27 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 6)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 27 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 6)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 5)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 5)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 4)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 4)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 14 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 3)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 14 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 3)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 2)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 2)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

บ่วงบาป 7 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนแรก)

ดูบ่วงบาปย้อนหลัง 7 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนแรก)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 ถัดไป >>| 

เรื่องย่อละครบ่วงบาป

หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี(นาท ภูวนัย) ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ (ทฤษฏี สหวงษ์)พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดี
ขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี(ดวงตา ตุงคะมณี)ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอางาน
ใช้ชีวิตเสพสุขไปวันๆ แต่ที่ผ่านมาอยู่ในกรอบเพราะเกรงกลัวบารมีของบิดา และก็จริงดังที่คุณหญิงมณีกังวล หลังจากเสร็จสิ้นงานศพของพระยาสุรเดชไมตรี ขุนพิทักษ์ก็ใช้ชีวิตสุขสำราญเต็มที่ ประพฤติตนผิดศีลห้า ทุกอย่างคุณหญิงมณีอยากให้บวช ขุนพิทักษ์ก็ไม่ยอมบวช

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata