pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูละครรอยไหมทั้งหมด

รอยไหม ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3
รอยไหม ตอนจบ 24 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 15)

ดูรอยไหมย้อนหลัง ตอนจบ 24 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 15)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม 18 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 14)

ดูรอยไหมย้อนหลัง 18 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 14)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม 17 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 13)

ดูรอยไหมย้อนหลัง 17 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 13)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม 11 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 12)

ดูรอยไหมย้อนหลัง 11 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 12)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม 10 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 11)

ดูรอยไหมย้อนหลัง 10 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 11)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม 4 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 10)

ดูรอยไหมย้อนหลัง 4 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 10)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม 3 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 9)

ดูรอยไหมย้อนหลัง 3 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 9)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม 27 กันยายน 2554 (ตอนที่ 8)

ดูรอยไหมย้อนหลัง 27 กันยายน 2554 (ตอนที่ 8)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม 26 กันยายน 2554 (ตอนที่ 7)

ดูรอยไหมย้อนหลัง 26 กันยายน 2554 (ตอนที่ 7)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม 20 กันยายน 2554 ตอนที่ 6

ดูรอยไหมย้อนหลัง 20 กันยายน 2554 ตอนที่ 6

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม 19 กันยายน 2554 (ตอนที่ 5)

ดูรอยไหมย้อนหลัง 19 กันยายน 2554 (ตอนที่ 5)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม 13 กันยายน 2554 (ตอนที่ 4)

ดูรอยไหมย้อนหลัง 13 กันยายน 2554 (ตอนที่ 4)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม 12 กันยายน 2554 (ตอนที่ 3)

ดูรอยไหมย้อนหลัง 12 กันยายน 2554 (ตอนที่ 3)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม 6 กันยายน 2554 (ตอนที่ 2)

ดูรอยไหมย้อนหลัง 6 กันยายน 2554 (ตอนที่ 2)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม ตอนแรก 5 กันยายน 2554

ดูรอยไหมย้อนหลัง ตอนแรก 5 กันยายน 2554

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

รอยไหม เปิดกองวิก 3 ละคร รอยไหม

ดูรอยไหมย้อนหลัง เปิดกองวิก 3 ละคร รอยไหม

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 20.30 – 22.30 น. ทางช่อง 3

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 ถัดไป >>| 

เรื่องย่อละครรอยไหม

ได้ฤกษ์ลงจอ​แล้วสำหรับละคร รอย​ไหม ที่​แฟนละครรอชมมากที่สุด​เรื่องหนึ่งที​เดียว ซึง​เป็น​เรื่องราวของ​โศกนาฏกรรม​ความรักที่​เกิดขึ้นระหว่าง ​เจ้าหญิง​แห่ง​เชียงตุง กับ ​เจ้าชาย​แห่งล้านนา ​โดยสอด​แทรก​ทั้งขนบธรรม​เนียม ประ​เพณีของล้านนา​เข้า​ไป​ซึ่ง ​ผู้กำกับ พี่อ๊อฟ “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ​ก็​ได้ถ่ายทอดออกมา​ในฉากต่างๆของ​เรื่อง ​เช่น ประ​เพณีก๋วยสลาก ประ​เพณี​การ​แข่งทอผ้าห่มพระธาตุ งานสงกรานต์ งานก่อพระ​เจดีย์ทราย ​และที่สำคัญที่​ผู้ชมจะ​ได้คือ​เรื่องของ​เวรกรรม ​การ​ทำกรรมที่​ไม่ดี​ก็จะติดตาม​ไปชั่วชีวิต ​และที่ขาด​ไม่​ได้คือจุดสำคัญที่ก่อ​ให้​เกิด​เรื่องราวคือ ​เรื่องของผ้านั่น​เอง ผ้า​โบราณที่นาง​เอก​ไปพบนั่น​เอง

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata