pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูละครสามีตีตราทั้งหมด

สามีตีตรา  ทางช่อง 3
สามีตีตรา 2 เมษายน 2557 (ep.13 ตอนจบ)

ดูสามีตีตราย้อนหลัง 2 เมษายน 2557 (ep.13 ตอนจบ)

ทางช่อง 3

เรื่องย่อละครสามีตีตรา เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังม ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สามีตีตรา 27 มีนาคม 2557 (ep.12 ตอนที่ 12)

ดูสามีตีตราย้อนหลัง 27 มีนาคม 2557 (ep.12 ตอนที่ 12)

ทางช่อง 3

เรื่องย่อละครสามีตีตรา เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังม ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สามีตีตรา 26 มีนาคม 2557 (ep.11 ตอนที่ 11)

ดูสามีตีตราย้อนหลัง 26 มีนาคม 2557 (ep.11 ตอนที่ 11)

ทางช่อง 3

เรื่องย่อละครสามีตีตรา เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังม ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สามีตีตรา 20 มีนาคม 2557 (ep.10 ตอนที่ 10)

ดูสามีตีตราย้อนหลัง 20 มีนาคม 2557 (ep.10 ตอนที่ 10)

ทางช่อง 3

เรื่องย่อละครสามีตีตรา เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังม ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สามีตีตรา 19 มีนาคม 2557 (ep.9 ตอนที่ 9)

ดูสามีตีตราย้อนหลัง 19 มีนาคม 2557 (ep.9 ตอนที่ 9)

ทางช่อง 3

เรื่องย่อละครสามีตีตรา เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังม ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สามีตีตรา 13 มีนาคม 2557 (ep.8 ตอนที่ 8)

ดูสามีตีตราย้อนหลัง 13 มีนาคม 2557 (ep.8 ตอนที่ 8)

ทางช่อง 3

เรื่องย่อละครสามีตีตรา เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังม ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สามีตีตรา 12 มีนาคม 2557 (ep.7 ตอนที่ 7)

ดูสามีตีตราย้อนหลัง 12 มีนาคม 2557 (ep.7 ตอนที่ 7)

ทางช่อง 3

เรื่องย่อละครสามีตีตรา เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังม ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สามีตีตรา 6 มีนาคม 2557 (ep.6 ตอนที่ 6)

ดูสามีตีตราย้อนหลัง 6 มีนาคม 2557 (ep.6 ตอนที่ 6)

ทางช่อง 3

เรื่องย่อละครสามีตีตรา เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังม ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สามีตีตรา 5 มีนาคม 2557 (ep.5 ตอนที่ 5)

ดูสามีตีตราย้อนหลัง 5 มีนาคม 2557 (ep.5 ตอนที่ 5)

ทางช่อง 3

เรื่องย่อละครสามีตีตรา เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังม ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สามีตีตรา 27 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.4 ตอนที่ 4)

ดูสามีตีตราย้อนหลัง 27 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.4 ตอนที่ 4)

ทางช่อง 3

เรื่องย่อละครสามีตีตรา เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังม ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สามีตีตรา 26 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.3 ตอนที่ 3)

ดูสามีตีตราย้อนหลัง 26 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.3 ตอนที่ 3)

ทางช่อง 3

เรื่องย่อละครสามีตีตรา เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังม ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สามีตีตรา 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ep.2 ตอนที่ 2)

ดูสามีตีตราย้อนหลัง 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ep.2 ตอนที่ 2)

ทางช่อง 3

เรื่องย่อละครสามีตีตรา เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังม ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สามีตีตรา 19 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.1 ตอนที่ 1)

ดูสามีตีตราย้อนหลัง 19 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.1 ตอนที่ 1)

ทางช่อง 3

เรื่องย่อละครสามีตีตรา เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังม ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 ถัดไป >>| 

เรื่องย่อละครสามีตีตรา

เรื่องย่อละครสามีตีตรา

เธอ...คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บซ้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะใช้หัวใจรักหลอมละลายหัวใจเธอให้เป็นหนึ่งเดียว

ความตายของ ภูเบศร์ ทำให้ กะรัต ที่แม้จะอยู่ในระหว่างประชดหนีความเจ้าชู้ของสามีมาพักใจที่บ้านชายทะเล ตกใจแทบช็อกและรีบบึ่งกลับกรุงเทพฯ ในทันที ระหว่างทางกะรัตโชคร้ายที่รถประสบอุปติเหตุ ทำให้เธอต้องลงไปโบกรถแต่โชคชะตาก็ทำให้เธอได้พบกับ พิศุทธิ์ เจ้าของรถที่มีน้ำใจจอดรับเธอ...โดยไม่รู้ว่านับแต่วินาทีนั้น ชีวิตของเขากับเธอจะต้องผูกพันกันอย่างไม่มีวันพรากจาก

ความเสียใจกับการตายของสามีผ่านไปไม่ทันข้ามคืน กะรัตก็ต้องเสียใจที่รู้ว่าแม้ในนาที สุดท้ายที่ภูเบศร์จากเธอไป เขาก็ยังนอกใจเธอ เพราะด้วยสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุชี้ชัดว่าภูเบศร์เพิ่งออกมาจากโรงแรมม่านรูดกับ นิลุบล ผู้หญิงอีกคนที่ต้องมาจบชีวิตลงพร้อมกัน

ในงานศพ มีผู้หญิงมากหน้ามาแสดงตัวว่ามีความสัมพันธ์กับภูเบศร์ บางรายถึงกับมาทวงทรัพย์สินเอากับกะรัตในฐานะเมียคนหนึ่ง แต่ไม่มีใครจะช็อกหัวใจกะรัตได้เท่ากับการต้องรับรู้ว่า มีผู้หญิงอีกคนที่เสียใจกับการจากไปของภูเบศร์มากกว่าเธอและผู้หญิงคนไหน ๆ ผู้หญิงคนนั้นคือ สายน้ำผึ้ง เพื่อนรักหนึ่งเดียวของกะรัต เป็นเพื่อนที่กะรัตมอบความรักและจริงใจให้เสมอมาโดยไม่ระแคะระคายเลยว่าเพื่อนรักทรยศเธอได้อย่างเลือดเย็น เพราะขณะนั้นสายน้ำผึ้งกำลังตั้งท้องกับภูเบศร์ และยังมีความจริงอีกสิ่งที่ทำให้กะรัตแทบคลั่ง คือคำบอกเล่าจากปากเพื่อนรักว่าภูเบศร์เพียงใช้เธอเป็นสะพานไปสู่ความมั่งมีเพื่อจะได้ไปมีชีวิตที่มีความสุขกับสายน้ำผึ้ง!

เวลาเพียงข้ามคืน...สายน้ำผึ้ง เพื่อนผู้แสนดีของกะรัต สวมวิญญาณซาตานด้วยการนำทะเบียนสมรสมาโชว์ให้แขกทั้งงานรับรู้ว่าเธอเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมาย และนั่นหมายถึง กะรัต...ผู้หญิงที่เพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติ ต้องกลายเป็นเมียน้อยไปในทันที! หัวใจของกะรัตแทบแหลกสลาย หญิงสาวกลายเป็นคนมองโลกแง่ร้าย มองความรักเป็นสิ่งจอมปลอม และไม่เชื่อมั่นในความรักอีกต่อไป

กันตา น้องสาวคนเดียวของกะรัตยุให้พี่สาวมองหาผู้ชายคนใหม่มาชดเชยความรักที่เสียไปต่างกับ กุนตี พี่สาวที่ชี้ให้เห็นว่าความรักนั้น เป็นทุกข์ และบอกให้กะรัตเลือกที่จะมีชีวิตโสดอย่างเธอ กะรัตที่ทั้งอับอาย ทั้งผิดหวัง และเกลียดชังโลกจนไม่อยากมีชีวิตจึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่บ้านชายทะเล โดยมี นวล เด็กรับใช้คนสนิท และ สมหวัง คนขับรถตามไปดูแล

ในห้วงแห่งความทุกข์ทำให้หญิงสาวขาดสติ คิดฆ่าตัวตาย โชคดีที่พิศุทธิ์ที่หนีหน้า หม่อมมลุลิ หม่อมย่าของเขาที่คิดจะจับเขาคลุมถุงชน ไปพักที่กระท่อมน้อยชายทะเลใกล้กับบ้านของกะรัตพอดี พิศุทธิ์จึงเข้าช่วยชีวิตกะรัตไว้ได้อย่างหวุดหวิด และที่นั่นเองที่พิศุทธิ์มองเห็นความอ่อนแอ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าท่าทางหยิ่งผยอง ทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากเป็นผู้ดูแล ปกป้อง และเยียวยาหัวใจของเธอ ส่วนกะรัตเองก็ไม่ปฏิเสธว่าเธอรู้สึกดีกับพิศุทธิ์มาก เพราะเขาต่างจากผู้ชายทั่วไปตรงที่ไม่ฉวยโอกาส และไม่คิดจะคบกับเธอเพื่อเงิน

ความรักของทั้งสองดำเนินไปภายใต้การรับรู้ของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคือ บัญชา ผู้เป็นตาของกะรัตที่รักหญิงสาวเหมือนดวงใจ กฤช พ่อของกะรัต เนื้อแพร แม่ของพิศุทธิ์ รวมไปถึง หม่อมมลุลีและ ท่านชายอ๊อด พ่อของพิศุทธิ์ที่เลิกรากับเนื้อแพรมานานหลายปี ทั้งหมดรับรู้ความรักของสองหนุ่มสาวอย่างต่างความรู้สึกโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะ พวงหยก แม่ของกะรัตที่แสดงความรังเกียจพิศุทธิ์อย่างออกนอกหน้า ด้วยเหตุที่พิศุทธิ์คือลูกชายของเนื้อแพร ผู้หญิงที่กฤชหลงรักและยอมรับเป็นเมียลับ ๆ อีกคน เช่นเดียวกับ หม่อมมลุลี และท่านชายอ๊อดที่รับไม่ได้ที่สายเลือดจ้าวจะต้องไปปะปนกับผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานกับผู้ชายมาแล้วถึงสามหน แถมยังได้ชื่อว่าเป็นหญิงกาลกิณี กินผัว

ตรงข้ามกับบัญชาที่พอใจที่จะได้คนดีอย่างพิศุทธิ์มาเป็นหลานเขย ส่วนเนื้อแพร แม้จะไม่สบายใจนักเพราะเกรงว่าลูกชายจะต้องมีอันเป็นไปเหมือนสามีคนก่อน ๆ ของกะรัต แต่ด้วยความรักลูก จึงไม่กล้าขัดขวาง แต่ศัตรูหัวใจคนใดก็ไม่ร้ายกาจเท่าศัตรูคนเดิมของกะรัต...เพราะทันทีที่สายน้ำผึ้งรู้ว่ากะรัตกำลิงคบหาอยู่กับพิศุทธิ์ สายน้ำผึ้งก็วางแผนจะทำให้กะรัตได้รู้สึกถึงการต้องเสียคนรักไปเหมือนที่เธอเคยเป็นทั้งที่กำลังตั้งท้อง แต่สายน้ำผึ้งก็ยังกล้ายั่วยวนพิศุทธิ์ และยั่วโทสะให้กะรัตแสดงความโกรธเกรี้ยวออกมาได้ทุกครั้ง โชคดีที่พิศุทธิ์มองสายน้ำผึ้งอย่างรู้ทัน จึงไม่เพลี่ยงพล้ำไปกับเกมที่สายน้ำผึ้งตั้งใจก่อขึ้น

ความรักที่จริงใจเปิดเผยของพิศุทธิ์และความกล้าออกโรงปกป้องเธอจากทุก ๆ สถานการณ์ทำให้กะรัตหลงรักพิศุทธิ์มาก...และด้วยความรัก ทำให้กะรัตหวาดกลัวว่าจะต้องเลียพิศุทธิ์ไป เธอจึงเปรยเรื่องแต่งงานกับพิศุทธิ์ ขณะที่พิศุทธิ์เองก็ไม่ลังเลด้วยใจรักที่มีให้กับกะรัตอย่างเต็มเปี่ยม ท่านชายอ๊อดที่ขณะนั้น กำลังตกอยู่ในสภาพยํ่าแย่เพราะธุรกิจล้มเหลว คิดหาผลประโยชน์จากการแต่งงานของลูกชาย ขอร้องให้หม่อมมลุลีเข้าพบกับบัญชา อ้างบุญคุณที่เสด็จในกรม ผู้เป็นสามีเคยเอื้อเฟ้อต่อบัญชาจนได้ดิบได้ดีขอเงินจำนวนหนึ่งเพื่อแลกกับการที่หลานชายที่มีสายเลือดเจ้าจะต้องตกร่องปล่องชิ้นกับผู้หญิงสามผัวอย่างกะรัตซึ่งบัญชาก็ตกลงโดยง่ายดาย ส่วนเนื้อแพรด้วยความรักลูกไม่อยากให้ลูกถูกครหา จึงตัดสินใจบอกเลิกกับกฤช โดยเหลือไว้เพียงสถานภาพของคู่ธุรกิจที่ทำร่วมกันเท่านั้น

งานแต่งงานถูกกำหนดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นข่าวดังไปทํ่วเมืองว่า กระดังงาลนไฟกำลงจะได้ครองใจชายหนุ่มเชื้อเจ้า ไฟริษยาลุกท่วมใจสายน้ำผึ้งทันทีที่ได้รู้ข่าว แม้จะอยู่ในสภาพท้องแก่ใกล้คลอด สายน้ำผึ้งก็ไม่หยุดยั้งการตามล่าตามล้าง ไปยั่วกะรัตกลางงานแต่งงานจนกะรัตฟิวส์ขาดผลักสายน้ำผึ้งล้มลง เป็นเหตุให้สายน้ำผึ้งต้องคลอดก่อนกำหนด กะรัตต้องกลายเป็นข่าวทำร้ายคนท้องให้ได้อับอายอีกครั้ง โชคดีที่พิศุทธิ์เข้าใจและเข้าข้างเธอ ทำให้กะรัตยิ่งรักและหวงพิศุทธิ์มากขึ้นไปอีก

สายน้ำผึ้งทำตัวเองให้กลับมาสวยสดใสในเวลารวดเร็วเพื่อเป้าหมายคือแย่งพิศุทธิ์มาเป็นของตัว แม้จะได้รับคำตักเตือนจาก รสสุคนธ์ น้าสาวให้คิดถึงความผิดชอบชั่วดี แต่ด้วยมิจฉาทิษฐิทำให้สายน้ำผึ้งไม่คิดจะล้มเลิกแผนการณ์ ยังเดินหน้าทำทุกทางเพื่อสร้างความร้าวฉานให้กะรัตและพิศุทธิ์ เพราะสายน้ำผึ้งนั้นรู้ดีว่ากะรัตเป็นคนร้ายแต่ภายนอก แต่ข้างในอ่อนปวกเปียกและไม่มีทางทันเกมเธอ ความหน้าด้านหน้าทนของสายน้ำผึ้งเหนือชั้น แม้กันตาที่ว่าร้ายยังไม่ทันเกม กุนตีเตือนกันตาว่าอย่ามัวแต่ห่วงเรื่องคนอื่น เพราะกุนตีแอบไปเห็น ศิวา คนรักของกันตาดวงกับผู้หญิงอื่นโดยบังเอิญ แต่ไม่กล้าบอกน้อง ได้แต่เอ่ยเตือนศิวา

ศิวากลัวจะเสียคนรักไป จึงรีบขอกันตาหมั้น จังหวะที่สายน้ำผึ้งพลาดหวังจากการบ่อนทำลายครอบครัวของกะรัต จึงเบนเขมคิดแย่งศิวามาจากกันตา เพื่อทำร้ายกะรัตทางอ้อมและหวังประโยชน์ด้านการเงินจากศิวา พิศุทธิ์เตือนศิวาฐานะเพื่อนว่าให้ระวังสายน้ำผึ้ง แต่ศิวาที่เชื่อมั่นในตัวเองมากจนประมาท คิดว่าสายน้ำผึ้งเป็นแค่ศาลาริมทางที่ตนแค่มาพักเหนื่อยแล้วก็จากไป แต่สายน้ำผึ้งฉลาดเกินว่าที่ศิวาคิด

ในวันหนึ่งศิวาจึงรับรู้ว่าสายน้ำผึ้งตั้งท้อง และลูกในท้องก็เป็นลูกของเขา สายน้ำผึ้งขู่ศิวาว่าให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับและให้ร่วมมือกับเธอชี้ตัวว่าพ่อของเด็กคือพิศุทธิ์ จากนั้นสายน้ำผึ้งก็วางแผนหาโอกาสใกล้ชิดกับพิศุทธิ์ ซึ่งทั้งเวลาและเหตุการณ์ตามแผนของสายน้ำผึ้งก็ทำให้กะรัตหลงเข้าใจผิดพิศุทธิ์ แม้พิศุทธิ์จะยืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวหรือคิดนอกใจกะรัตเลย แต่ด้วยภาพอดีตที่ตามหลอกหลอน และความร้ายกาจของสายน้ำผึ้ง ทำให้กะรัตเดินหลงเข้าไปในเกมของผู้หญิงจิตใจร้ายอย่างสายน้ำผึ้งอย่างไม่ทันตั้งหลัก

เหตุการณ์ยิ่งเลวร้าย เมื่อกะรัตได้รับรู้เรื่องที่บัญชาต้องจ่ายเงินให้กับพ่อของพิศุทธิ์ คำพูดกรอกหูจากสายน้ำผึ้งที่นำเรื่องนี้มาบอกกับเธอและคำเย้ยหยันว่าที่แท้ กะรัตก็ต้องใช้เงินซื้อผู้ชาย ทำให้กะรัตหน้ามืด มองไม่เห็นความรักของพิศุทธิ์ที่มีต่อเธอ เหตุการณ์บานปลาย เพราะสายน้ำผึ้งยังยืนยันว่าลูกในท้องเป็นลูกของพิศุทธิ์และเธอยินดีจะตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ ศิวาเองที่กลัวว่าจะมีภัยมาถึงตัว ก็เก็บปากคำเงียบเมื่อถูกกะรัตซักไซ้ ยิ่งย้ำความเข้าใจของกะรัตว่าพิศุทธิ์แต่งงานกับเธอเพื่อเงินและยังนอกใจเธอไม่ต่างกับผู้ชายทุกคนที่ผ่านมา

ความเจ็บช้ำซ้ำ ๆ ทำร้ายหัวใจกะรัต จนในที่สุด เธอก็ประกาศขอหย่าจากพิศุทธิ์! เนื้อแพรที่รู้ว่าลูกยังรักกะรัตมาก พยายามมาไกล่เกลี่ยอ้างว่า ไม่อยากให้กะรัตต้องเสียใจไปตลอดชีวิต แต่ความรู้สึกของกะรัตในยามนี้ แตกแยกเกินกว่าจะต่อติดเสียแล้ว เมื่อพิศุทธิ์ตามมาปรับความเข้าใจครั้งสุดท้าย คำพูดจากกะรัตที่ทำร้ายจิตใจเขาให้ยับเยิน ไม่ต่างกันคือการเผยใจจากกะรัตว่าไม่เคยรักเขาเลย ที่ผ่านมาเขาเป็นเพียงคนที่เธอแต่งงานด้วยเพื่อรักษาหน้าเท่านั้น พิศุทธิ์เสียใจมาก...จึงตกลงใจยอมหย่าให้กะรัตแต่โดยดี

หลังจากการหย่า พิศุทธิ์ก็แสดงความรับผิดชอบโดยยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กะรัตด้วยเงินเดือนอันน้อยนิดแทบจะไม่พอค่ารองเท้าของกะรัตด้วยช้ำ และยังคำเตือนของบัญชา คำพูดของเนื้อแพร และพฤติกรรมของพิศุทธิ์ ที่เธอได้รับฟังจากทั้งกันตาและกุนตีว่า ไม่เคยเห็นพิศุทธิ์ไปมาหาสู่สายน้ำผึ้งเลยทำให้กะรัตเริ่มใจแกว่ง แต่ความที่ยังปล่อยให้ทิฐิครอบงำจิตใจแน่นหนา กะรัตจึงไม่แม้แต่จะยอมรับความจริงว่าตัวเองตัดสินใจพลาดไป ยังเดินหน้าทำท่ามั่นใจ ทุกครั้งที่ได้พบกับพิศุทธิ์ก็จะเชิดใส่ ทำเหมือนไม่เสียใจ แต่พอกลับมาอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็ต้องเสียน้ำตา จนแม้กระทั่งนวลยังอดไม่ไหว กล้าฝ่าด่านฝ่ามืออรหันต์ เอ่ยเตือนว่ากะรัตกำลังเป็นเหยื่อของสายน้ำผึ้ง กันตาที่ทนเห็นพี่สาวหลอกตัวเองต่อไปไม่ไหว เริ่มตามจับตาดูพฤติกรรมของสายน้ำผึ้ง แล้วในที่สุด กันตาก็ได้รู้ความจริงว่า สายน้ำผึ้งมีความสัมพันธ์ลับ ๆ กับ ศิวา กันตาแม้จะเสียใจ แต่ด้วยความเป็นผู้หญิงที่ถือเรื่องสิทธิ์สตรีเป็นใหญ่ กอปรกับนิสัยที่รักตัวเองเกินกว่าจะยอมฟูมฟายกับเรื่องแบบนี้ กันตาจึงร้องไห้เพียงครั้งเดียวให้กับผู้ชายทรยศ

กะรัตเสียใจมากที่รู้ว่าเธอเข้าใจผิดพิศุทธิ์มาตลอด กระทั่งบัญชาและกุนตีต่างเตือนให้กะรัตถอดวางทิฐิ แต่กะรัตกลับตอบในสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องแปลกใจเพราะไม่คิดว่าจะได้ยินคำพูดเช่นนี้จากคนที่เอาแต่ใจตัวอย่างกะรัต...กะรัตบอกว่า เธอเพิ่งรู้ตัวว่าเธอรักพิศุทธิ์มาก...เป็นรักแท้ที่บริสุทธิ์เสียจนเธอไม่อาจจะดึงพิศุทธิ์ให้มาจมอยู่กับผู้หญิงผิดพลาดอย่างเธอได้อีก... แล้วจากนั้นกะรัตก็ลาทุกคนไปยังบ้านพักชายทะเล... เพื่อระลึกถึงฉากรักที่เธอกับพิศุทธิ์เคยมีต่อกันเป็นครั้งสุดท้าย

ศิวาเอะใจในความเหินห่างของกันตา จึงตัดสินใจขอกันตาแต่งงาน แต่คำตอบที่ได้รับกลับเป็นความจริงว่ากันตารู้เรื่องระหว่างเขากับสายน้ำผึ้งแล้ว โดยกันตาแกล้งบอกว่าสายน้ำผึ้งเป็นคนมาบอก ศิวาโกรธสายน้ำผึ้งมาก ตามไปทำร้ายร่างกายจนสายนี้าผึ้งแท้งลูก และกลับไปสารภาพผิดกับกันตาเพื่อขอเริ่มต้นใหม่ แต่กันตาปฏิเสธ เพราะไม่อาจทำใจยอมรับผู้ชายเลว ๆ อย่างศิวาได้ สายน้ำผึ้งที่สิ้นท่าหมดทาง เพราะพิศุทธิ์ก็ไม่มีท่าทีว่าจะใจอ่อน ซ้ำยังมองเธออย่างดูถูกเหมือนไส้เดือนกิ้งกือ จึงระแวงว่าสักวันพิศุทธิ์จะกลับไปคืนดีกับกะรัต ซึ่งก็เท่ากับว่าเธอคือผู้แพ้และเป็นการพ่ายแพ้อย่างที่แทบไม่มีที่ยืนในสังคม เพราะกันตาขู่ว่าจะเอาเธอออกจากงานถ้ายังวุ่นวายกับชีวิตของกะรัตอีก

เหมือนคนเลือดเข้าตา...สายน้ำผึ้งตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าถ้าเธอจะต้องอยู่อย่างตายทั้งเป็นกะรัตก็ไม่ควรจะอยู่ดีมีสุข...สายน้ำผึ้งสะกดรอยตามกะรัตไป เมื่อเห็นว่ากะรัตอยู่คนเดียว สายน้ำผึ้งที่แอบซุ่มอยู่ก็ดำน้ำออกไปแล้วทำทีเหมือนคนกำลังจะจมน้ำอยู่ในทะเล กะรัตเห็นตกใจ ร้องให้คนช่วยก็ไร้เงาผู้คนจึงตัดสินใจว่ายน้ำออกไป ขณะกะรัตดึงร่างสายน้ำผึ้งขึ้นมา จึงพบแต่รอยยิ้มอาฆาต และคำพูดแสดงความเกลียดชัง คลั่งแค้น กะรัตที่ไม่ทันระวังตัว ถูกสายน้ำผึ้งกดน้ำอย่างแรงจนกะรัตจมดิ่งลงไป สายน้ำผึ้งยิ้มสะไจก่อนว่ายน้ำหนีจากเหตุการณ์ จึงไม่ทันเห็นพิศุทธิ์ที่รู้ความจริงจากบัญชาว่ากะรัตนั้นรักเขาด้วยหัวไจ จึงตามมาเพื่อปรับความเข้าใจ ทำให้พิศุทธิ์มาเห็นเหตุการณ์และเข้าช่วยกะรัตไว้ แต่พิศุทธิ์ก็ต้องตกใจแทบช็อก เมื่อพบว่ากะรัตไม่หายใจเสียแล้ว พิศุทธิ์รีบพาตัวกะรัตไปโรงพยาบาล ระหว่างทาง เขาร้องขอชีวิตของกะรัตคืนมา พรํ่าบอกรักกะรัตเป็นร้อยครั้ง พิศุทธิ์เหมือนตายทั้งเป็นเมื่อคิดว่าจะต้องสูญเสียกะรัตไป แต่แล้วโชคชะตาก็ไม่ใจร้ายกับเขาจนเกินไปนัก ขณะที่เขาบอกรัก และขอคำรักจากกะรัต กะรัตก็ตื่นลืมตา พ้นจากอาการหยุดหายใจชั่วขณะ

พิศุทธิ์กอดกะรัตไว้แนบอก ร้องไห้ดีใจที่ได้กะรัตกลบคืนมา กะรัตเองที่ผ่านความตายและความสูญเสีย รู้สึกตื้นตันที่เกิดมาได้รับความรักจากผู้ชายแสนดีอย่างพิศุทธิ์ งานฉลองการเริ่มต้นขึ้น ชีวิตคู่ของทั้งสองถูกจัดขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความยินดีของทุกคน พร้อม ๆ กับการรับรู้ว่าสายน้ำผึ้งถูกจับตัวไปดำเนินคดีฐานพยายามฆ่า ส่วนลูกชายคนเดียวของสายน้ำผึ้ง ก็อยู่ในความอุปการะของรสสุคนธ์ โดยมีกะรัตและพิศุทธิ์คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ห่าง ๆ พิศุทธิ์และกะรัตจดทะเบียนสมรสกันอีกครั้ง...แต่ด้วยความรู้สึกที่ต่างจากครั้งแรก... เพราะการจดทะเบียนครั้งนี้ เป็นการจดทะเบียนเพื่อแสดงว่าทั้งสองคือบุคคลคนเดียวกัน มิใช่การตีตราแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนที่ผ่านมา ติดตามชม ละครสามีตีตรา ได้ทางไทยทีวีสีช่อง 3 เร็ว ๆ นี้

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata