pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูละครสายฟ้ากับสมหวังทั้งหมด

สายฟ้ากับสมหวัง ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5
สายฟ้ากับสมหวัง 1 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 30)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 1 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 30)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 30 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 29)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 30 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 29)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 30 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 28)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 30 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 28)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 29 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 27)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 29 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 27)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 25 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 26)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 25 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 26)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 24 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 25)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 24 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 25)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 23 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 24)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 23 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 24)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 22 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 23)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 22 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 23)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 18 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 22)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 18 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 22)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 17 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 21)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 17 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 21)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 16 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 20)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 16 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 20)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 15 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 19)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 15 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 19)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 11 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 18)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 11 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 18)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 10 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 17)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 10 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 17)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 9 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 16)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 9 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 16)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 8 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 15)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 8 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 15)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 4 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 14)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 4 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 14)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 3 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 13)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 3 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 13)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 2 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 12)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 2 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 12)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 1 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 11)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 1 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 11)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 27 กันยายน 2555 (ตอนที่ 10)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 27 กันยายน 2555 (ตอนที่ 10)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 25 กันยายน 2555 (ตอนที่ 9)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 25 กันยายน 2555 (ตอนที่ 9)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 25 กันยายน 2555 (ตอนที่ 8)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 25 กันยายน 2555 (ตอนที่ 8)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 24 กันยายน 2555 (ตอนที่ 7)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 24 กันยายน 2555 (ตอนที่ 7)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สายฟ้ากับสมหวัง 20 กันยายน 2555 (ตอนที่ 6)

ดูสายฟ้ากับสมหวังย้อนหลัง 20 กันยายน 2555 (ตอนที่ 6)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณ ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป >>|

เรื่องย่อละครสายฟ้ากับสมหวัง

สมหวัง (เปา-เปาวลี) สาวน้อยช่างเย็บผ้าฝีมือดี อาศัยอยู่กับ ป้าชวน (พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา) เจ้าของร้านตัดชุด ชวนชมภูษา หลังจากเรียนจบเธอก็มาช่วยงานที่ร้านชวนชมภูษา จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณนายศรีสมร (หมู-พิมพ์ผกา) ได้มาตัดชุดที่ร้าน และพา ยอดชาย (หลุยส์-พงษ์พันธ์) สามีเด็กของเธอมาด้วย สมหวังตกหลุมรักยอดชายเข้าอย่างจัง และคิดว่ายอดชายเป็นลูกชายของคุณนายศรีสมร ส่วนยอดชายเห็นสมหวังสนใจตนก็ยิ่งหว่านเสน่ห์ใส่

ด้วยความอยากเจอยอดชายมาก ในวันที่ตัดชุดเสร็จสมหวังเลยอาสาเป็นคนเอาชุดไปส่งให้คุณนายศรีสมร แต่แทนที่สมหวังจะเจอยอดชาย กลับเห็น แดน (เอเอ-พีรวัชร) กำลังฆ่าคุณนายศรีสมร ซึ่งยอดชายเป็นคนจ้างวานฆ่า เพื่อหวังฮุบสมบัติ แดนพยายามตามฆ่าปิดปากสมหวังแต่ไม่สำเร็จ

หมวดวันชาติ (ตั้น-พิเชษฐ์ไชย) รู้ว่าสมหวังเห็นหน้าคนร้ายอย่างชัดเจน จึงกันสมหวังไว้เป็นพยานคดีนี้ จนกว่าจะจับคนร้ายได้ และเพื่อความปลอดภัยจึงพาสมหวังไปฝากในวงดนตรีลูกทุ่ง ชูชนะ วทัญญู (สุรชัย สมบัติเจริญ) พร้อมให้จ่ากุหลาบ (ชะเอม-ศิริพิชยา) มาคอยคุ้มกันอีกแรง

สมหวังแอบดีใจที่ได้มาอยู่ในวงดนตรีลูกทุ่ง แต่ สายฟ้า (กัปตัน-ภูธเนศ) ลูกชายเจ้าของวงกลับไม่ชอบใจ ผิดกลับ บาส (เม้าส์-ณัฐชา) ครูสอนเต้นที่เห็นสมหวังครั้งแรกก็ตกหลุมรักทันที สมหวังรู้ว่าสายฟ้าพยายามกลั่นแกล้งบีบให้เธอออกจากวง แต่ในที่สุดสมหวังก็แสดงความสามารถให้ทุกคนในวงยอมรับเธอได้สำเร็จ ทั้ง เจ๊เนาว์ (ยิ่งยง ยอดบัวงาม) กะเทยเลขาประจำวง , เจ๊จุ๊ (อาภาพร นครสวรรค์) แม่ครัวและช่างแต่งหน้า รวมทั้ง ปอยฝ้าย (ไท ธนาวุฒิ) , สำลี (จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม) สองตลกจอมวุ่นประจำวง

ในขณะที่ปัญหาการเงินของวงเริ่มแย่ จอมขวัญ วทัญญู (ชาม-ไอยวริญท์) นักร้องประจำวง ก็ยังสร้างความเดือดร้อนต่าง ๆ นานา แต่สมหวังก็ช่วยแก้ปัญหาได้ทุกครั้ง ทำให้สายฟ้าเริ่มรู้สึกดีกับสมหวัง

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata