pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูรายการสาระแนโชว์ทั้งหมด

สาระแนโชว์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5
สาระแนโชว์ 13 เมษายน 2557 (วง SEVENTEEN)

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 13 เมษายน 2557 (วง SEVENTEEN)

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 6 เมษายน 2557 (อรชร เชิญยิ้ม)

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 6 เมษายน 2557 (อรชร เชิญยิ้ม)

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 30 มีนาคม 2557

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 30 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 23 มีนาคม 2557

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 23 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 16 มีนาคม 2557

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 16 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 9 มีนาคม 2557

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 9 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 2 มีนาคม 2557

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 2 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 23 กุมภาพันธ์ 2557

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 23 กุมภาพันธ์ 2557

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 9 กุมภาพันธ์ 2557

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 9 กุมภาพันธ์ 2557

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 26 มกราคม 2557 (วง G-TWENTY)

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 26 มกราคม 2557 (วง G-TWENTY)

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 19 มกราคม 2557

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 19 มกราคม 2557

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 12 มกราคม 2557

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 12 มกราคม 2557

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 5 มกราคม 2557

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 5 มกราคม 2557

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 29 ธันวาคม 2556

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 29 ธันวาคม 2556

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 22 ธันวาคม 2556  (มายด์-วิรพร จิรเวชสุนทรกุล)

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 22 ธันวาคม 2556 (มายด์-วิรพร จิรเวชสุนทรกุล)

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 15 ธันวาคม 2556 (บี้ KPN)

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 15 ธันวาคม 2556 (บี้ KPN)

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 8 ธันวาคม 2556

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 8 ธันวาคม 2556

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 8 ธันวาคม 2556

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 8 ธันวาคม 2556

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 1 ธันวาคม 2556

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 1 ธันวาคม 2556

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 24 พฤศจิกายน 2556

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 24 พฤศจิกายน 2556

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 17 พฤศจิกายน 2556 (ไข่ มาลีฮวนน่า)

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 17 พฤศจิกายน 2556 (ไข่ มาลีฮวนน่า)

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 10 พฤศจิกายน 2556 (โจอี้ บอย)

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 10 พฤศจิกายน 2556 (โจอี้ บอย)

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 27 ตุลาคม 2556

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 27 ตุลาคม 2556

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สาระแนโชว์ 6 ตุลาคม 2556

ดูสาระแนโชว์ย้อนหลัง 6 ตุลาคม 2556

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.20 – 17.00 น. ทางช่อง 5

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำราย ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป >>|

เรื่องย่อรายการสาระแนโชว์

สาระแน เป็นรายการวาไรตี้ผสมตลก ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และเป็นรายการแรกของ บริษัท ลักษ์ 666 จำกัด โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน วิลลี่ แมคอินทอช นาคร ศิลาชัย และ เกียรติศักดิ์ อุดมนาค สัญลักษณ์ประจำรายการ สาระแน คือ ผีเสื้อ ซึ่งได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำรายการและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในรายการนี้

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata