pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูละครอุบัติเหตุทั้งหมด

อุบัติเหตุ ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7
อุบัติเหตุ 14 ธันวาคม 2555 (ตอนจบ)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 14 ธันวาคม 2555 (ตอนจบ)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 9 ธันวาคม 2555 (ตอนจบ)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 9 ธันวาคม 2555 (ตอนจบ)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 8 ธันวาคม 2555 (ตอนที่ 18)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 8 ธันวาคม 2555 (ตอนที่ 18)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 7 ธันวาคม 2555 (ตอนที่ 17)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 7 ธันวาคม 2555 (ตอนที่ 17)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 2 ธันวาคม 2555 (ตอนที่ 16)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 2 ธันวาคม 2555 (ตอนที่ 16)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 1 ธันวาคม 2555 (ตอนที่ 15)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 1 ธันวาคม 2555 (ตอนที่ 15)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 30 พฤศจิกายน 2555

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 30 พฤศจิกายน 2555

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 25 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 14)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 25 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 14)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 23 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 13)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 23 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 13)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 18 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 12)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 18 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 12)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 17 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 11)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 17 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 11)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 16 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 10)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 16 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 10)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 11 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 9)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 11 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 9)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 10 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 8)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 10 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 8)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 9 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 7)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 9 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 7)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 4 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 6)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 4 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 6)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 3 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 5)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 5)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 2 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 4)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 2 พฤศจิกายน 2555 (ตอนที่ 4)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 28 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 3)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 28 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 3)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 27 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 2)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 27 ตุลาคม 2555 (ตอนที่ 2)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

อุบัติเหตุ 26 ตุลาคม 2555 (ตอนแรก)

ดูอุบัติเหตุย้อนหลัง 26 ตุลาคม 2555 (ตอนแรก)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจ ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 ถัดไป >>| 

เรื่องย่อละครอุบัติเหตุ

วิศนี (พัชราภา ไชยเชื้อ) ลูกสาวคนเดียวของ อำนวย (สถาพร นาควิลัย) เจ้าของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ กลับจากเมืองนอกเพราะต้องการขัดขวางงานแต่งงานระหว่างพ่อกับ กรแก้ว (ดารัณ บุญยศักดิ์) วิศนีหักหน้าโดยจ้างทีมแดนซ์เซอร์มาเต้นวาบหวิวในงานทำให้กรแก้วต้องขายหน้า อำนวยโกรธมากเรียกวิศนีมาต่อว่า วิศนีประกาศจะไม่กลับไปเรียนต่อจะกลับมาอยู่บ้าน กรแก้วตัดสินใจว่าจะทำหน้าที่แม่เลี้ยงให้ดีที่สุด แม้รู้ว่าความวุ่นวายจะตามมา

วิศนีเอารถของกรแก้วไปเยี่ยม แวว (รัชนีกร พันธุ์มณี) ผู้เป็นแม่แท้ ๆ ระหว่างทางรถยางแตกไปเฉี่ยวรถของ อารุม (อรรคพันธ์ นะมาตร์) และ เดชชาติ (กันตพงศ์ บำรุงรักษ์) สองคนเห็นวิศนีหลงทางเข้าใจว่าเธอมาจากต่างจังหวัดจึงพาไปถึงบ้านแวว เธอดีใจมากจึงขอเลี้ยงข้าวตอบแทน แต่ในกระเป๋ามีแต่ธนบัตรต่างประเทศ อารุมจึงต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงข้าวแทน วิศนีให้แหวนไว้และสัญญาว่าจะรีบหาเงินมาใช้ให้

วิศนีกลับมาโดนอำนวยด่าเรื่องเอารถไปใช้และคิดว่ากรแก้วฟ้อง รุ่งขึ้นเธอจึงเอารถกรแก้วขับไปหาอารุมอีก แต่เจออารุมอยู่กับ นนทลี (มรกต กิติสาระ) ก็เลยกลับ ระหว่างทางเจอเดชชาติ วิศนีจึงให้เดชชาติพาไปเที่ยวกรุงเทพฯ พาไปเดินตลาด กินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง แต่มีเหตุวัยรุ่นตีกัน สองคนพากันหนีเอาตัวรอด เลยสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนตาย

เรื่องรู้ถึงหูอำนวย วิศนีเลยถูกว่าอีกและถูกบังคับให้ไปช่วยงานที่บริษัททั้งที่วิศนียืนยันว่าไม่ได้เรียนจบอะไรมาสักอย่าง วิศนีดีใจที่พบอารุมกับเดชชาติที่บริษัท วิศนีฝึกงานกับอารุม นนทลีและ กุสุมา (ปุณยาพร พูลพิพัฒน์) นนทลีไม่ถูกชะตากับวิศนี ยิ่งเห็นอยู่ใกล้อารุมแล้วยิ่งไม่สบายใจ นนทลีแสดงความเป็นเจ้าของอารุม วิศนีนึกสนุกแกล้งตามตื้อยั่วให้นนทลีและอารุมทะเลาะกัน

แววชอบใจเมื่อรู้ว่าวิศนีไปทำงานที่บริษัท แววแนะนำ โยธิน (กรเศก โคร์นิน) ให้วิศนี โดยไม่รู้ว่าโยธินเป็นคนไม่ดี แต่วิศนีไม่สนใจโยธินเลย และความสัมพันธ์ของวิศนีกับอารุมก็ดีขึ้น สองคนเล่าเรื่องราวของแต่ละคนให้กันฟัง อารุมเข้าใจถึงปัญหาเรื่องครอบครัวของวิศนี และอารุมแลกเปลี่ยนเรื่องส่วนตัวให้เธอฟัง รวมถึงเรื่องอนาคตกับนนทลีด้วย

ด้านนนทลีก็หึงหวงอารุมมากขึ้น กุสุมาจึงยุให้นนทลีไปมีผู้ชายคนอื่นเพื่อยั่วให้อารุมหึง นนทลีก็ทำตามประชดด้วยการควงโยธินออกเที่ยวจนพลาดได้เสียกับโยธินและถูกกุสุมาจับได้ โยธินไหวตัวทันจึงเขี่ยนนทลีทิ้งก่อน นนทลีขอให้กุสุมาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ กุสุมาแสร้งรับปากและรอแฉให้อารุมรู้อย่างใจเย็น

นนทลีกลับมาหาอารุม อารุมรู้ตัวว่าเริ่มหวั่นไหวกับวิศนี จึงคิดขอนนทลีแต่งงานเพื่อตัดปัญหา แต่นนทลีไปเจอแหวนของวิศนีที่เคยฝากไว้เข้าใจผิดว่าอารุมทิ้งเธอจึงตรงไปเล่นงานวิศนี ตบตีเธอกลางบริษัทโดยไม่เกรงใจสายตาคนพร้อมประกาศแต่งงานกับอารุม วิศนีหลุดปากถามความสัมพันธ์ของนนทลีและโยธิน

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata