pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูละครแผนรักแผนร้ายทั้งหมด

แผนรักแผนร้าย ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5
แผนรักแผนร้าย 24 เมษายน 2556 (ตอนที่ 19)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 24 เมษายน 2556 (ตอนที่ 19)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 17 เมษายน 2556 (ตอนที่ 18)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 17 เมษายน 2556 (ตอนที่ 18)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 10 เมษายน 2556 (ตอนที่ 17)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 10 เมษายน 2556 (ตอนที่ 17)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 4 เมษายน 2556 (ตอนที่ 16)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 4 เมษายน 2556 (ตอนที่ 16)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 3 เมษายน 2556 (ตอนที่ 15)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 3 เมษายน 2556 (ตอนที่ 15)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 28 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 14)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 28 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 14)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 27 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 13)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 27 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 13)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 21 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 12)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 21 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 12)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 20 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 11)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 20 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 11)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 14 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 10)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 14 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 10)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 13 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 9)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 13 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 9)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 7 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 8)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 7 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 8)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 6 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 7)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 6 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 7)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 6)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 6)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 27 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 5)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 27 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 5)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 4)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 4)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนรักแผนร้าย 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 3)

ดูแผนรักแผนร้ายย้อนหลัง 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ตอนที่ 3)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น 18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดา ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 ถัดไป >>| 

เรื่องย่อละครแผนรักแผนร้าย

ครรภ์ เธอถูกคุณชายนภัสรพีผู้เป็นบิดา ส่งตัวไปอยู่เชียงใหม่เพื่อให้พ้นจากเสียงครหา แต่โชคร้ายในคืนที่นภดาราคลอดลูกได้เกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาล ลูกสาวของเธอหายสาบสูญไป นภดาราตรอมใจจนล้มป่วยลงตั้งแต่บัดนั้น

18 ปี ต่อมา...นภดาราอาการทรุดหนัก คุณชายนภัสรพีสงสารลูกจึงให้ ปราบ (ทนงศักดิ์ ศุภการ) ทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพร้ามาอุปโลกน์เป็นลูกสาวของนภดารา โดยเธอบอกว่าได้ให้ล็อคเก็ตประจำตระกูลและแหวนเพชรรูปดาวติดตัวลูกสาวไว้ด้วย นภัสรพีจึงสั่งทำล็อคเก็ตอันใหม่ให้ปราบนำติดตัวไป ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในเชียงใหม่ ปราบได้พบกับ กอหญ้า (เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์) เด็กสาวที่มีทั้งล็อคเก็ตและแหวนรูปดาว คุณแม่ยุพา (สุกานดา บุณยธรรมิก) บอกว่าพบกอหญ้าถูกทิ้งไว้หน้าโบสถ์เมื่อ 18 ปีก่อนพร้อมของสองสิ่งนี้ ปราบจึงบอกความจริงกับกอหญ้าว่าเธอคือทายาทของตระกูลศิวาวงศ์อันมั่งคั่ง

กอหญ้าเดินทางกลับไปกรุงเทพฯ พร้อมคุณแม่ยุพาและปราบ โดยมี พเยีย (โม-มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ) เพื่อนเด็กกำพร้าที่มีนิสัยทะเยอทะยานขอติดรถไปด้วย แต่ระหว่างทางรถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ พเยียฟื้นขึ้นมาเห็นปราบกับคุณแม่ยุพาเสียชีวิต ส่วนกอหญ้าบาดเจ็บสาหัส ด้วยความโลภพเยียจึงเอาไม้ฟาดกอหญ้าจนคิดว่าตายแล้ว แล้วนำเอาล็อคเก็ตไปแสดงตัวกับนภดาราอ้างว่าตนคือลูกสาว นภดาราดีใจมาก มีเพียง ม.ร.ว.นภาจรี (สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์) น้องสาวของนภัสรพีและ แม่ชื่น (พิศมัย วิไลศักดิ์) พี่เลี้ยงของนภดาราที่ไม่ไว้ใจพเยีย
ฝ่ายกอหญ้าถูกช่วยชีวิตไว้โดย อิศร (ตูมตาม-ยุทธนา เปื้องกลาง) หนุ่มอารมณ์ร้อนที่เคยทะเลาะกับเธอตอนอยู่ที่เชียงใหม่ เมื่อกอหญ้าฟื้นขึ้นมาความจำเสื่อม อิศรจึงหลอกกอหญ้าว่าเธอคือคนรักของเขา โดยมี สุบรรณ (จูเนียร์-กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์) และ หมอวิชาญ (เก่ง-วาโย อัศวรุ่งเรือง) เพื่อนรักให้ความร่วมมือ

อิศรพากอหญ้าไปอยู่ที่บ้านเพื่อประชด อรรถ (ศตวรรษ ดุลยวิจิตร) พ่อของเขาที่เอา สกุณา(ปนัดดา วงศ์ผู้ดี) เมียน้อยที่เขาเกลียดชังเข้ามาอยู่ร่วมชายคาด้วย

ในขณะเดียวกัน ชิษณุพงศ์ (สิงโต-ธนณัฏฐ์ รวงงาม) ลูกชายของ เจ้าแสงโชติ (ภุชงค์ โยธาพิทักษ์) และ เจ้ามลุลี (ภัทรา ทิวานนท์) คหบดีชาวเชียงใหม่ ก็กำลังตามหาตัวกอหญ้า เพราะกอหญ้าคือคนที่คอยดูแลตนตอนที่ประสบอุบัติเหตุจนตาบอดชั่วคราว ทำให้เขาหลงรักกอหญ้าทั้งๆ ที่ไม่เคยเห็นหน้า เมื่อชิษณุพงษ์ผ่าตัดตาจนสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง จึงออกตามหากอหญ้าโดยมี แตง (หทัยภัทร สมรรถวิทยาเวช) หลานสาวจอมซนของ ลุงเติม (ประสาท ทองอร่าม) คนสนิทของตนเป็นผู้ช่วย

ในงานเลี้ยงเปิดตัว พเยีย ศิวาวงศ์ ทายาทคนใหม่ของวังศิวาลัย อิศรที่เป็นเพื่อนบ้านพากอหญ้าไปร่วมงานด้วย ส่วนชิษณุพงษ์ก็ไปในฐานะญาติสนิท พเยียเห็นกอหญ้าก็ตกใจแทบสิ้นสติ เช่นเดียวกับชิษณุพงษ์ที่จำเสียงทั้งกอหญ้าและพเยียได้ แต่ทั้งสองต่างอ้างว่าจำเขาไม่ได้ ชิษณุพงษ์จึงพยายามสืบหาความจริง แต่อิศรไม่ไว้ใจชิษณุพงษ์จึงคอยขัดขวาง

ส่วนพเยียกลัวว่ากอหญ้าจะกลับมาทวงทุกสิ่งทุกอย่างคืน จึงจ้างให้ นภดล (กิตติพงศ์ ตันติชินานนท์) คู่ขาเก่าช่วยกำจัดกอหญ้า แต่กลับทำให้นภาจรีจับได้ว่าเธอเป็นทายาทตัวปลอม พเยียจึงจัดการปิดปากนภาจรีและแม่ชื่น

ชิษณุพงษ์สืบจนรู้ว่ากอหญ้าความจำเสื่อม และพเยียแอบอ้างเป็นทายาทวังศิวาลัย และนำเรื่องดังกล่าวแจ้งแก่คุณชายนภัสรพีและนภนภา นภัสรพียื่นข้อเสนอโดยให้เงินกับพเยียเพื่อต้องให้เรื่องสงบ แต่พเยียกลับจับตัวกอหญ้าไป แล้วขู่นภัสรพีให้ทำพินัยกรรมยกทุกอย่างให้ตน นภัสรพียอมตกลง แต่ด้วยความหวาดระแวงนพดลกลับฆ่าคุณชายนภัสรพีตาย พเยียจึงต้องต่อรองกับนภดาราใหม่ นภดาราเสี่ยงชีวิตไปช่วยกอหญ้าจนถูกพเยียจับตัวไว้หวังจะฆ่าทั้งคู่ อิศรกับชิษณุพงษ์ที่รู้เรื่องจึงรีบตามไปช่วย

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata