pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูละครแผนร้ายพ่ายรักทั้งหมด

แผนร้ายพ่ายรัก ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
แผนร้ายพ่ายรัก 7 พฤษภาคม 2556 (ตอนจบ)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 7 พฤษภาคม 2556 (ตอนจบ)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 6 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 15)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 6 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 15)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 30 เมษายน 2556 (ตอนที่ 14)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 30 เมษายน 2556 (ตอนที่ 14)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 29 เมษายน 2556 (ตอนที่ 13)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 29 เมษายน 2556 (ตอนที่ 13)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 23 เมษายน 2556 (ตอนที่ 12)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 23 เมษายน 2556 (ตอนที่ 12)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 22 เมษายน 2556 (ตอนที่ 11)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 22 เมษายน 2556 (ตอนที่ 11)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 16 เมษายน 2556 (ตอนที่ 10)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 16 เมษายน 2556 (ตอนที่ 10)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 15 เมษายน 2556 (ตอนที่ 9)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 15 เมษายน 2556 (ตอนที่ 9)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 9 เมษายน 2556 (ตอนที่ 8)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 9 เมษายน 2556 (ตอนที่ 8)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 8 เมษายน 2556 (ตอนที่ 7)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 8 เมษายน 2556 (ตอนที่ 7)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 2 เมษายน 2556 (ตอนที่ 6)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 2 เมษายน 2556 (ตอนที่ 6)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 1 เมษายน 2556 (ตอนที่ 5)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 1 เมษายน 2556 (ตอนที่ 5)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 26 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 4)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 26 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 4)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 25 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 3)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 25 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 3)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 19 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 2)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 19 มีนาคม 2556 (ตอนที่ 2)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

แผนร้ายพ่ายรัก 18 มีนาคม 2556 (ตอนแรก)

ดูแผนร้ายพ่ายรักย้อนหลัง 18 มีนาคม 2556 (ตอนแรก)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 ถัดไป >>| 

เรื่องย่อละครแผนร้ายพ่ายรัก

เขมมิก หญิงสาวที่ไม่เชื่อในความรัก และมักล้อเล่นกับความรักด้วยกลเกมแผนร้ายที่เธอวางไว้ แต่เมื่อเธอพบกับรักที่ตามหามานาน แผนการไหน ๆ ก็ใช้ไม่ได้ มีเพียงความจริงใจของเธอเท่านั้นที่จะพิสูจน์รักแท้ เขมมิก (ภีรนีย์ คงไทย) สาวน้อยร่างอวบที่ทุกคนต่างเรียกเธอว่า ปุ๊กลุ๊ก รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในอ้อมอกของ พี่เสือ ฉายาที่ได้มาเพราะความเจ้าชู้ ความเมามายที่ต่างฝ่ายต่างดื่มหนักในงานปาร์ตี้สังสรรค์ของนักเรียนไทยในฮัมบูร์ก เยอรมัน สภาพของทั้งคู่สามารถบอกได้ว่าเมื่อคืนหนุ่มสาวคู่นี้ผ่านอะไรกันมาบ้าง แต่แทนที่จะได้รับคำพูดที่ทำให้หายตระหนกจากฝ่ายชาย กลับได้ยินคำพูดจากปากเขาว่าเรื่องที่เกิดขึ้น we just wanna have fun


เขมมิกให้ เนตรนิภา (เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา) เพื่อนรักที่ชวนให้เธอเดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อมาร่วมปาร์ตี้ของนักเรียนไทยในฮัมบวร์กด้วยกัน พาหนีความอับอายกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์โดยไม่รอเคลียร์กับคู่กรณีให้รู้สึกอับอายไปกว่านี้ เนตรนิภาปลอบใจให้เขมมิกเลิกโทษความอวบ เฉิ่ม ไร้เสน่ห์ของตัวเอง และลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองให้สวย เด้ง และเร้าใจ ชนิดผู้ชายคนไหนเห็นจะต้องลืมหายใจและลืมโลก แล้ววันนั้น ถ้าพี่เสือคู่กรณีโคจรมาพบกันอีกครั้งก็คงจำเธอไม่ได้ และเขมมิกจะกลายเป็นฝ่ายสลัดพี่เสือทิ้ง! ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเขมมิกหยุดอยู่เพียงเท่านั้นก็คงจะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายตามมา เพราะความแค้นที่ถูกพี่เสือทิ้ง เขมมิกจึงไม่เชื่อและไม่ศรัทธาในความรัก และนั่นก็กลายเป็นที่มาของอาชีพเสริมสุดพิสดารของเธอ คือ วางแผนพิสูจน์รักแท้ ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ แอร์โฮสเตสทั้งหลาย

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata