pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูละครไอ้คุณผีทั้งหมด

ไอ้คุณผี ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3
ไอ้คุณผี 29 พฤษภาคม 2556 (ตอนจบ)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 29 พฤษภาคม 2556 (ตอนจบ)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 28 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 25)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 28 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 25)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 27 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 24)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 27 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 24)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 24 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 23)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 24 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 23)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 23 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 22)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 23 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 22)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 22 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 21)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 22 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 21)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 21 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 20)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 21 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 20)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 20 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 19)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 20 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 19)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 17 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 18)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 17 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 18)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 16 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 17)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 16 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 17)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 15 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 16)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 15 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 16)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 14 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 15)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 14 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 15)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 13 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 14)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 13 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 14)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 10 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 13)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 10 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 13)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 9 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 12)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 9 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 12)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 9 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 12)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 9 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 12)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 8 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 11)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 8 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 11)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 7 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 10)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 7 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 10)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 6 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 9)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 6 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 9)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 3 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 8)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 3 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 8)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 2 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 7)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 2 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 7)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 1 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 6)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 1 พฤษภาคม 2556 (ตอนที่ 6)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 30 เมษายน 2556 (ตอนที่ 5)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 30 เมษายน 2556 (ตอนที่ 5)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 29 เมษายน 2556 (ตอนที่ 4)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 29 เมษายน 2556 (ตอนที่ 4)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

ไอ้คุณผี 26 เมษายน 2556 (ตอนที่ 3)

ดูไอ้คุณผีย้อนหลัง 26 เมษายน 2556 (ตอนที่ 3)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น. ทางช่อง 3

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรอ ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป >>|

เรื่องย่อละครไอ้คุณผี

ไอ้คุณผี เรื่องราวของด็อกเตอร์หนุ่ม กับความผิดพลาดในการทำงานของ “ท่านยม” ในโลกอีกมิติหนึ่ง เขาประสบกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย เขาจะกลับมาได้อีกครั้ง หรือไม่…เพราะถ้ากลับมา นั่นหมายถึงว่า น้องชายคนเดียวทีเขารักและห่วงใยที่สุด ต้องเป็นผู้จากไป กลัวทำไมกับคำว่า “ตาย” ตาย…มิได้แปลว่าสุดสิ้น หากมีชีวิตหลังความตายรออยู่ ผีไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว วันหน้าคุณก็ต้องเป็นผี เลือกซิ จะเป็น “คุณผี” หรือ ไอ้ผี บนเส้นทางที่คุณจะเดินไป คุณเลือกได้ด้วยตัวคุณเอง สว่างฤามืด สุขสงบฤา ทุกข์ทรมาน ใคร…จะก้าวผ่านสังขารอย่างงดงามกว่ากัน!

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata