ดูกุหลาบร้ายของนายตะวัน 14 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.3 ตอนที่ 3)