ดูศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ตอนแรก 7 มกราคม 2555 (ตอนที่ 1)