ดูศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม 23 มิถุนายน 2555 (แม่จ๋าอย่าฆ่าหนู 2)