ดูThe Sixth Sense : สื่อรักสัมผัสหัวใจ 14 กันยายน 2555 (ตอนที่ 6)