ดูThe Sixth Sense : สื่อรักสัมผัสหัวใจ 23 กันยายน 2555 (ตอนที่ 11)