ดูเจาะข่าวเด่น 26 กันยายน 2555 (เปิดใจพี่หมอสุพัฒน์ ต่อ)