ดูThe Sixth Sense : สื่อรักสัมผัสหัวใจ 29 กันยายน 2555 (ตอนที่ 13)