คือหัตถาครองพิภพย้อนหลังทั้งหมด

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 7 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.27 ตอนจบ)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 7 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.27 ตอนจบ)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 2 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.26 ตอนที่ 26)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 2 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.26 ตอนที่ 26)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 1 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.25 ตอนที่ 25)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 1 กุมภาพันธ์ 2557 (ep.25 ตอนที่ 25)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 31 มกราคม 2557 (ep.24 ตอนที่ 24)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 31 มกราคม 2557 (ep.24 ตอนที่ 24)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 26 มกราคม 2557 (ep.23 ตอนที่ 23)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 26 มกราคม 2557 (ep.23 ตอนที่ 23)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 25 มกราคม 2557 (ep.22 ตอนที่ 22)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 25 มกราคม 2557 (ep.22 ตอนที่ 22)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 24 มกราคม 2557 (ep.21 ตอนที่ 21)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 24 มกราคม 2557 (ep.21 ตอนที่ 21)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 19 มกราคม 2557 (ep.20 ตอนที่ 20)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 19 มกราคม 2557 (ep.20 ตอนที่ 20)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 18 มกราคม 2557 (ep.19 ตอนที่ 19)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 18 มกราคม 2557 (ep.19 ตอนที่ 19)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 17 มกราคม 2557 (ep.18 ตอนที่ 18)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 17 มกราคม 2557 (ep.18 ตอนที่ 18)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 12 มกราคม 2557 (ep.17 ตอนที่ 17)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 12 มกราคม 2557 (ep.17 ตอนที่ 17)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 11 มกราคม 2557 (ep.16 ตอนที่ 16)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 11 มกราคม 2557 (ep.16 ตอนที่ 16)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 10 มกราคม 2557 (ep.15 ตอนที่ 15)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 10 มกราคม 2557 (ep.15 ตอนที่ 15)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 5 มกราคม 2557 (ep.14 ตอนที่ 14)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 5 มกราคม 2557 (ep.14 ตอนที่ 14)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 4 มกราคม 2557 (ep.13 ตอนที่ 13)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 4 มกราคม 2557 (ep.13 ตอนที่ 13)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 3 มกราคม 2557 (ep.12 ตอนที่ 12)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 3 มกราคม 2557 (ep.12 ตอนที่ 12)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 29 ธันวาคม 2556 (ep.11 ตอนที่ 11)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 29 ธันวาคม 2556 (ep.11 ตอนที่ 11)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 28 ธันวาคม 2556 (ep.11 ตอนที่ 10)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 28 ธันวาคม 2556 (ep.11 ตอนที่ 10)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 27 ธันวาคม 2556 (ep.9 ตอนที่ 9)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 27 ธันวาคม 2556 (ep.9 ตอนที่ 9)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 22 ธันวาคม 2556 (ep.9 ตอนที่ 9)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 22 ธันวาคม 2556 (ep.9 ตอนที่ 9)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 21 ธันวาคม 2556 (ep.8 ตอนที่ 8)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 21 ธันวาคม 2556 (ep.8 ตอนที่ 8)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 20 ธันวาคม 2556 (ep.7 ตอนที่ 7)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 20 ธันวาคม 2556 (ep.7 ตอนที่ 7)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 15 ธันวาคม 2556 (ep.6 ตอนที่ 6)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 15 ธันวาคม 2556 (ep.6 ตอนที่ 6)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 14  ธันวาคม 2556 (ep.5 ตอนที่ 5)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 14 ธันวาคม 2556 (ep.5 ตอนที่ 5)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 13 ธันวาคม 2556 (ep.4 ตอนที่ 4)

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง 13 ธันวาคม 2556 (ep.4 ตอนที่ 4)

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น.

คลิกดู

เรื่องย่อละคร คือหัตถาครองพิภพ

เรื่องย่อละคร คือหัตถาครองพิภพ

เรื่องย่อละครคือหัตถาครองพิภพ ศรี (ปิยธิดา วรมุสิก) ลูกสาวคนโตวัยขึ้นคานของท่านเจ้าสัว (วิวัฒน์ ผสมทรัพย์) พ่อค้าใหญ่ร่ำรวยมีชื่อเสียง ที่เกิดกับ แม่น้อย (ปิยะดา เพ็ญจินดา) ภรรยาคนที่สอง ศรีครองตัวเป็นโสด ไม่สนใจเรื่องการมีครอบครัว ก่อนหน้านั้นมีคนมาสู่ขอ แต่ศรีก็ไม่สนใจ ท่านเจ้าสัวทั้งโกรธทั้งกลุ้มใจ ถึงขั้นต้องบังคับจับคลุมถุงชน แต่ศรีก็ส ...

อ่านเรื่องย่อ