pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูละครสุดสายป่านทั้งหมด

สุดสายป่าน ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5
สุดสายป่าน 9 กันยายน 2556 (ep.17 ตอนจบ)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 9 กันยายน 2556 (ep.17 ตอนจบ)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 3 กันยายน 2556 (Ep.16 ตอนที่ 16)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 3 กันยายน 2556 (Ep.16 ตอนที่ 16)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 2 กันยายน 2556 (Ep.15 ตอนที่ 15)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 2 กันยายน 2556 (Ep.15 ตอนที่ 15)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 27 สิงหาคม 2556 (Ep.14 ตอนที่ 14)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 27 สิงหาคม 2556 (Ep.14 ตอนที่ 14)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 26 สิงหาคม 2556 (Ep.13 ตอนที่ 13)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 26 สิงหาคม 2556 (Ep.13 ตอนที่ 13)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 20 สิงหาคม 2556 (Ep.12 ตอนที่ 12)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 20 สิงหาคม 2556 (Ep.12 ตอนที่ 12)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 19 สิงหาคม 2556 (ep.11 ตอนที่ 11)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 19 สิงหาคม 2556 (ep.11 ตอนที่ 11)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 13 สิงหาคม 2556 (Ep.10 ตอนที่ 10)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 13 สิงหาคม 2556 (Ep.10 ตอนที่ 10)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 12 สิงหาคม 2556 (ep.9 ตอนที่ 9)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 12 สิงหาคม 2556 (ep.9 ตอนที่ 9)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 6 สิงหาคม 2556 (ep.8 ตอนที่ 8)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 6 สิงหาคม 2556 (ep.8 ตอนที่ 8)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 5 สิงหาคม 2556 (Ep.7 ตอนที่ 7)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 5 สิงหาคม 2556 (Ep.7 ตอนที่ 7)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 30 กรกฎาคม 2556 (Ep.6 ตอนที่ 6)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 30 กรกฎาคม 2556 (Ep.6 ตอนที่ 6)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 29 กรกฎาคม 2556 (ep.5 ตอนที่ 5)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 29 กรกฎาคม 2556 (ep.5 ตอนที่ 5)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 23 กรกฎาคม 2556 (ตอนที่ 4)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 23 กรกฎาคม 2556 (ตอนที่ 4)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 22 กรกฎาคม 2556 (ตอนที่ 3)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 22 กรกฎาคม 2556 (ตอนที่ 3)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 16 กรกฎาคม 2556 (ตอนที่ 2)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 16 กรกฎาคม 2556 (ตอนที่ 2)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

สุดสายป่าน 15 กรกฎาคม 2556 (ตอนแรก)

ดูสุดสายป่านย้อนหลัง 15 กรกฎาคม 2556 (ตอนแรก)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 5

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแ ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 ถัดไป >>| 

เรื่องย่อละครสุดสายป่าน

ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ (ยุทธนา เปื้องกลาง) ไปฉลองการเรียนจบกับเพื่อน ๆ ที่ชายทะเลจังหวัดประจวบฯ ที่นั่นเขาได้พบกับกานดามณี ศิริรัตน์ (วรรณรท สนธิไชย) ซึ่งแอบอ้างใช้ชื่อกานดาวสี กิริเนศวร (พี่สาวฝาแฝด) ฐิติและกานดามณีมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ฐิติหารู้ไม่ว่ากานดามณีเห็นความรักครั้งนี้เป็นแค่เกมสนุก ๆ เท่านั้น ตรงข้ามกับเขาซึ่งจริงจังกับรักแรกนี้อย่างมาก จนถึงกับให้สัญญาว่า "ชาตินี้เขาจะไม่ยอมแต่งงานอย่างเด็ดขาด ถ้าเจ้าสาวของเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่ชื่อ กานดาวสี กิริเนศวร"

ฐิติขอให้กานดามณีรอให้เขาทำงานสร้างหลักฐาน เพื่อจะได้แต่งงานกัน แต่กานดาวสีก็หายเงียบไปอย่างไร้ร่องรอย ฐิติออกตามหาทุกวิธีทาง โดยไม่รู้ว่าในขณะที่เขาเป็นห่วงเธอใจแทบขาด กานดามณีกลับกำลังเริงรักกับผู้ชายคนใหม่คนแล้วคนเล่าและเที่ยวสำมะเลเทเมาหัวราน้ำ

เวลาผ่านไป ฐิติก็ต้องดีใจอย่างมากเมื่อได้พบกานดาวสี (ตัวจริง) ในงานเลี้ยงงานหนึ่ง แต่แล้วฐิติก็ต้องพบกับความผิดหวัง เมื่อกานดาวสีบอกว่าเธอไม่เคยรู้จักเขามาก่อน ถึงแม้ฐิติพยายามจะรื้อฟื้นถึงความสัมพันธ์ แต่กลับโดนกานดาวสีตบหน้าด้วยความโกรธเพราะคิดว่าฐิติดูถูกเธอ ฐิติทั้งรักทั้งแค้นด้วยเข้าใจว่ากานดาวสีรังเกียจที่เขาไม่ใช่คนร่ำรวยและกลับมาบ้านด้วยความเสียใจ ฐิติเล่าทุกอย่างให้พุดตาน (ปวีณา ชารีฟสกุล) ผู้เป็นมารดาฟัง พุดตานบอกลูกชายว่าดีแล้วที่รู้เช่นเห็นชาติกานดาวสีเสียก่อนที่ฐิติจะร่ำรวยขึ้นมา เพราะว่าเวลานี้ฐิติได้รับมรดกหลายหมื่นล้านจากท่านปู่ของเขาซึ่งเพิ่งสิ้นใจ

ขณะที่กานดามณีก็ยังสวมรอยใช้ชื่อกานดาวสีหลอกผู้ชายที่เธอมีความสัมพันธ์ด้วยนั้น เธอก็มาพบรักกับ วสันต์ (ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เสือผู้หญิงที่คิดกับกานดามณีแค่เล่น ๆ และทิ้งกานดามณีไปอย่างไม่ใยดี กานดามณีทั้งแค้นทั้งเจ็บใจและโทษว่าที่ชีวิตเธอต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะพ่อแท้ ๆ ไม่ยอมเอาตัวเธอไปเลี้ยงดูเหมือนกานดาวสีพี่สาว โดยหารู้ไม่ว่ากานดาวสีเองก็ต้องพบกับความลำบากใจที่ต้องอยู่กับ อุไร (อลิชา ไล่สัตรูไกล) แม่เลี้ยงที่มักจะคอยถากถางเธอด้วยคำพูดเสมอ จนกานดาวสีต้องรีบออกไปหางานทำ และก็บังเอิญเป็นบริษัทที่ฐิติเป็นประธานกรรมการอยู่ ฐิติทั้งดีใจและถือโอกาสแก้แค้นกานดาวสีต่าง ๆ นานาเพราะเข้าใจผิด ยิ่งเมื่อวสันต์เข้ามาทำงานเป็นสมุห์บัญชีที่บริษัทและพูดจาดูถูกกานดาวสีจนมีเรื่องราวกัน จนฐิติต้องเรียกไปถาม วสันต์จึงเล่าความจริงว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับกานดาวสี ทำให้ฐิติเข้าใจว่ากานดาวสีเป็นผู้หญิงรักสนุกที่เห็นความรักเป็นแค่เกม ๆ หนึ่งเท่านั้น

วสันต์เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของกานดาวสี จนรู้ว่าที่แท้กานดาวสีเป็นคนละคนกับกานดามณี และพยายามเข้าหากานดาวสีตามประสาเสือผู้หญิง ยิ่งทำให้ฐิติเชื่อว่าเธอมีความสัมพันธ์กับวสันต์มาก่อนจริง ๆ ฐิติคิดจะแก้แค้นกานดาวสีที่ดูถูกความรักที่จริงใจของเขา จึงแกล้งหันมาทำดีด้วย ทำให้กานดาวสีตกหลุมรักฐิติโดยไม่รู้ตัว และก็เป็นเวลาเดียวกับที่ฐานะทางบ้านของกานดาวสีแย่ลง เพราะอุไรแอบติดการพนันและทำให้วิเศษ (พลวัฒน์ มนูประเสริฐ) บิดาของกานดาวสีถึงกับล้มป่วย กานดาวสีจึงขอความช่วยเหลือจากฐิติ ฐิติรับปาก แต่มีข้อแม้ว่ากานดาวสีต้องแต่งงานกับเขาโดยไม่จดทะเบียนสมรส กานดาวสีจำต้องทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อช่วยครอบครัว

เมื่อกานดาวสีเข้ามาอยู่ในฐานะภรรยาของฐิติ ก็ต้องเจอกับสงครามเย็นที่คนในบ้านปฏิบัติต่อเธอ กานดาวสีทั้งเสียใจและน้อยใจที่ทุกคนไม่เห็นเธออยู่ในฐานะภรรยาหรือสะใภ้เลย ด้านกานดามณีได้เห็นข่าวการแต่งงานของฐิติกับกานดาวสีก็ตกใจที่รู้ว่าฐิติร่ำรวยและเชื่อว่าฐิติต้องแต่งงานเพราะเข้าใจผิดว่ากานดาวสีเป็นตัวเธอแน่ ๆ ทั้งความโลภและความแค้นทำให้เธอตัดสินใจไปหาฐิติและแต่งเรื่องหลอกว่าเธอยังยึดมั่นในความรักและคำสัญญาเสมอ ฐิติสงสารในชะตากรรมของกานดามณีมากและยิ่งเกลียดกานดาวสีที่หลอกลวงเขา

ฐิติพากานดามณีมาเจอกับกานดาวสี กานดาวสีตกใจมากที่รู้ว่ากานดามณีเป็นน้องสาวฝาแฝด กานดามณีแกล้งทำดีต่อกานดาวสี แต่เมื่อลับหลังฐิติ กานดามณีต่อว่าพี่สาวอย่างรุนแรงที่แย่งฐิติไปจากเธอและทวงฐิติคืน กานดาวสีจึงตัดสินใจหนีไปจากฐิติ กลับยิ่งทำให้ฐิติเข้าใจว่ากานดาวสีไม่เคยมีใจให้เขาเลย ฐิติเสียใจแต่ก็แกล้งทำเหมือนโล่งใจที่ทุกอย่างจบลงด้วยดี แต่เมื่อกานดามณีเข้ามาสวมรอยเป็นกานดาวสีจริง ๆ ฐิติกลับรู้สึกแปลก ๆ เขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาผูกพันกับกานดาวสีตัวจริงเข้าเสียแล้ว

สุดท้ายความรักระหว่างฐิติและกานดาวสีจะลงเอยอย่างไร? ตามเอาใจช่วยได้ใน ละครสุดสายป่าน ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.10 น. ทางช่อง 5 ละครสุดสายป่าน เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata