pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูละครเรือนกาหลงทั้งหมด

เรือนกาหลง ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7
เรือนกาหลง 5 ธันวาคม 2556 (ep.17 ตอนจบ)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 5 ธันวาคม 2556 (ep.17 ตอนจบ)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 4 ธันวาคม 2556 (ep.16 ตอนที่ 16)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 4 ธันวาคม 2556 (ep.16 ตอนที่ 16)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 28 พฤศจิกายน 2556 (ep.15 ตอนที่ 15)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 28 พฤศจิกายน 2556 (ep.15 ตอนที่ 15)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 27 พฤศจิกายน 2556 (ep.14 ตอนที่ 14)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 27 พฤศจิกายน 2556 (ep.14 ตอนที่ 14)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 21 พฤศจิกายน 2556 (ep.13 ตอนที่ 13)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 21 พฤศจิกายน 2556 (ep.13 ตอนที่ 13)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 20 พฤศจิกายน 2556 (ep.12 ตอนที่ 12)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 20 พฤศจิกายน 2556 (ep.12 ตอนที่ 12)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 14 พฤศจิกายน 2556 (ep.11 ตอนที่ 11)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 14 พฤศจิกายน 2556 (ep.11 ตอนที่ 11)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 13 พฤศจิกายน 2556 (ep.10 ตอนที่ 10)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 13 พฤศจิกายน 2556 (ep.10 ตอนที่ 10)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 7 พฤศจิกายน 2556 (ep.9 ตอนที่ 9)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 7 พฤศจิกายน 2556 (ep.9 ตอนที่ 9)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 6 พฤศจิกายน 2556 (ep.8 ตอนที่ 8)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 6 พฤศจิกายน 2556 (ep.8 ตอนที่ 8)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 31 ตุลาคม 2556 (ep.7 ตอนที่ 7)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 31 ตุลาคม 2556 (ep.7 ตอนที่ 7)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 30 ตุลาคม 2556 (ep.6 ตอนที่ 6)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 30 ตุลาคม 2556 (ep.6 ตอนที่ 6)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 24 ตุลาคม 2556 (ep.5 ตอนที่ 5)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 24 ตุลาคม 2556 (ep.5 ตอนที่ 5)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 23 ตุลาคม 2556 (ep.4 ตอนที่ 4)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 23 ตุลาคม 2556 (ep.4 ตอนที่ 4)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 17 ตุลาคม 2556 (ep.3 ตอนที่ 3)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 17 ตุลาคม 2556 (ep.3 ตอนที่ 3)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 16 ตุลาคม 2556 (ep.2 ตอนที่ 2)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 16 ตุลาคม 2556 (ep.2 ตอนที่ 2)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรือนกาหลง 10 ตุลาคม 2556 (ep.1 ตอนแรก)

ดูเรือนกาหลงย้อนหลัง 10 ตุลาคม 2556 (ep.1 ตอนแรก)

ออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7

เรื่องย่อเรือนกาหลง กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้ ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 ถัดไป >>| 

เรื่องย่อละครเรือนกาหลง

เรื่องย่อเรือนกาหลง

กาหลง สาวงามประจำหมู่บ้าน บ่มเพาะความรักมายาวนานกับ ไม้ เด็กวัดจน ๆ ไร้ญาติ ไม้สัญญาว่าจะเร่งทำงานหาเงินมาสู่ขอกาหลงจาก แม่กลอย ที่ไม่อยากได้ไม้เป็นลูกเขย เพราะรังเกียจในความยากจน จึงบังคับให้กาหลงยอมเป็นเมีย โชติ นักเลงหัวไม้ลูกชายช่วง ผู้ใหญ่บ้านฐานะดี ชีวิตจะได้สุขสบาย กาหลงยืนยันความรักที่มีต่อไม้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะขอเคียงคู่อยู่กับไม้ตลอดไป แม่กลอยโกรธจับกาหลงโบยและมัดไว้ใต้ถุนบ้าน ไม้สงสารกาหลงและเสียใจที่ไม่มีเงินมากพอไปสู่ขอกาหลง จึงตัดสินใจพากันหนีไปตายเอาดาบหน้า ระหว่างทางกาหลงเกิดเปลี่ยนใจ ไม่อยากทิ้งแม่กลอย ชบา กาเหว่า หลานกำพร้าทั้งสองที่ตนเองเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหาเงินดูแลอยู่ กลัวจะได้รับความลำบาก

ช่วงมาทวงหนี้การพนันที่แม่กลอยติดเอาไว้ แม่กลอยไม่มีเงินมาใช้หนี้จึงเสนอให้แม่กลอยยกกาหลงให้เป็นเมียโชติ เพื่อให้หนี้ที่ติดไว้ และจะแถมเงินให้อีกจำนวนหนึ่ง แม่กลอยตกลง กาหลงเสียใจมากที่แม่กลอยยกตนให้เป็นเมียโชติ พุดจีบ เพื่อนสนิทของกาหลง ขอร้อง แม่บุญอิ่ม ให้ช่วยใช้หนี้แทนแม่กลอยจนหมด และขอให้แม่กลอยยกกาหลงให้กับไม้ แม่กลอยเห็นแก่บุญคุณที่แม่บุญอิ่มเคยช่วยเหลือเจือจุนมาช้านาน ยอมเรียกไม้ไปพบและตั้งเงื่อนไข ภายในหนึ่งเดือน ต้องปลูกเรือนให้เสร็จ หากปลูกเรือนไม่สำเร็จ จะยกกาหลงให้โชติ กาหลงกับไม้ขอบคุณพุดจีบที่คอยช่วยเหลือ พุดจีบอวยพรให้สมหวังในความรัก ทั้งที่จริงแล้วพุดจีบมีใจให้กับไม้มาตั้งแต่แรก แต่เธอเสียสละความสุขของตัวเอง เพื่อให้คนรักกับเพื่อนสนิทสมหวัง

จอก ลูกศิษย์วัดรุ่นน้อง ชักชวนเพื่อน ๆ และชาวบ้านให้ช่วยแบ่งปันไม้กระดานคนละเล็กคนละน้อย ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างบ้านให้กับไม้จนสำเร็จ โชติกลัวจะเสียกาหลงไป จึงขอให้ช่วงไปสู่ขอกาเหลงตัดหน้าไม้ แต่ช่วงเห็นว่าพุดจีบเป็นผู้หญิงที่เหมาะสมกับโชติมากกว่า โชติสารภาพกับช่วงว่าตนไม้ได้รักกาหลง แค่อยากจะหักหน้าไม้เท่านั้น ช่วงจึงเสนอให้ฉุดกาหลงมาทำเมีย

เมื่อเรือนสร้างเสร็จตามสัญญา ไม้นำพานดอกไม้ไปสู่ขอกาหลงทันที แต่แม่กลอยเล่นแง่บอกให้หาเงินมาใส่พานสู่ขอกาหลงให้สมเกียรติ กาหลงเสียใจพยายามจะฆ่าตัวตาย ที่แม่กลอยกลับคำ ไม้เตือนสติให้กาหลงสู้กับอุปสรรค ยอมทำตามข้อเรียกร้องโดยออกเดินทางไปต่อยมวยคาดเชือกเพื่อหาเงินมาสู่ขอกาหลง ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ก่อนออกเดินทาง กาหลงพาไม้ไปสาบานรักที่ศาลเจ้าแม่ไทรทอง ไม้ให้คำมั่นว่า "จะรักกาหลงคนเดียวไม่เสื่อมคลาย" ส่วนกาหลงก็ให้คำมั่นว่า "จะรักไม้คนเดียวไม่เสื่อมคลาย" เช่นกัน

ทั้งสองต่างไม่รู้เลยว่าคำมั่นสัญญาณ การตั้งจิตอธิษฐานต่อศาลเจ้าแม่ไทรทองในครั้งนี้ จะเป็นพันธนาการผูกมัดคนทั้งสองไว้ชั่วนิรันดร์ โชติบุกเข้ามาหมายจะขืนใจกาหลงบนเรือน กาหลงดิ้นรนต่อสู้หนีเอาตัวรอดไปใต้ต้นไทรทอง กราบขอร้องให้โชติปล่อยตัวเองไป ความหน้ามืดตามัวทำให้โชติไม่ฟังเสียงคำร้องของกาหลง กาหลงใช้มีดทำร้ายโชติ ด้วยความโมโห โชติสั่งให้ลูกน้องนำกาหลงไปฆ่าเสีย กาหลงถูกจับมัดมือมัดเท้าผูกกับก้อนหิน นำไปถ่วงน้ำที่บึงบัว กาเหว่าหลานชายกาหลงนั่งตกปลาอยู่เห็นเหตุการณ์โดยตลอด ลูกน้องโชติจึงตามไล่ฆ่ากาเหว่าเพื่อต้องการปิดปาก ไม่ให้นำเรื่องนี้ไปบอกใครได้ กาเหว่าหนีลงเรือสินค้าที่เดินทางไปต่างเมือง ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ จากลูกน้องของโชติ

กาหลงจมอยู่ใต้น้ำฟื้นตัวได้สติ ดิ้นรนว่ายน้ำเอาชีวิตรอด แต่หินดึงรั้งตัวจมลงสู่ก้นบึง แต่ด้วยแรงรักที่มีต่อไม้กาหลงยังไม่พร้อมยอมตาย กลั้นใจแก้เชือกที่มัดเท้าจนหลุด ดีดตัวขึ้นเหนือน้ำ ร้องไห้ดีใจที่เอาชีวิตรอดมาได้ แต่ไม่กล้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครฟัง กาหลงกลับมายืนรอคอยการกลับมาของไม้อยู่หน้าเรือน ไม้กลับมาพร้อมเงินก้อนโต เพื่อนำมาสู่ขอกาหลง โชติตกใจที่เห็นกาหลงยังไม่ตาย การหายตัวไปของกาเหว่าสร้างความทุกข์ใจให้กับทุกคน ต่างช่วยกันออกตามหา

วันมงคลมาถึง กาหลงแต่งชุดเจ้าสาวสีสด จัดเตรียมดอกไม้กราบพระ จอกอาสาไปเก็บดอกบัวบูชาพระให้ ทุกคนรอคอยอยู่นานมาก จนในที่สุดจอกก็กลับมา แล้วมีอาการเหม่อลอยพูดจาไม่รู้เรื่อง กาหลงกลัวเสียฤกษ์จึงลงมือไปเก็บดอกบัวที่บึงเสียเอง พิธีแต่งงานดำเนินไปจนเสร็จ

กาหลงทำหน้าที่ภรรยาที่แสนดี มีความรักเข้าอกเข้าใจ กลายเป็นเงาของกันและกันใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข แต่การกลับมาของกาเหว่าก่อให้เกิดเรื่องราวมากมาย เรื่องวุ่นวายซับซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากแรงรัก แรงอธิษฐานที่เป็นเครื่องพันธนาการผูกมัดกาหลงกับไม้ ทำให้ถลำลึกที่กาหลงจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาความรักที่เธอมีให้ไม้ชั่วนิรันดร์ ติดตามชม ละครเรือนกาหลง ได้ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.25 น. ทางช่อง 7 สี ละครเรือนกาหลง เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata