กองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลังทั้งหมด

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 30 กันยายน 2556 (ep.42 ตอนที่ 42)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 30 กันยายน 2556 (ep.42 ตอนที่ 42)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 27 กันยายน 2556 (ep.41 ตอนที่ 41)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 27 กันยายน 2556 (ep.41 ตอนที่ 41)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 26 กันยายน 2556 (ep.40 ตอนที่ 40)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 26 กันยายน 2556 (ep.40 ตอนที่ 40)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 25 กันยายน 2556 (ep.39 ตอนที่ 39)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 25 กันยายน 2556 (ep.39 ตอนที่ 39)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 24 กุมภาพันธ์ 2556 (ep.38 ตอนที่ 38)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 24 กุมภาพันธ์ 2556 (ep.38 ตอนที่ 38)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 23 กันยายน 2556 (ep.37 ตอนที่ 37)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 23 กันยายน 2556 (ep.37 ตอนที่ 37)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 20 กันยายน 2556 (ep.36 ตอนที่ 36)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 20 กันยายน 2556 (ep.36 ตอนที่ 36)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 19 กันยายน 2556 (ep.35 ตอนที่ 35)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 19 กันยายน 2556 (ep.35 ตอนที่ 35)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 18 กันยายน 2556 (Ep.35 ตอนที่ 35)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 18 กันยายน 2556 (Ep.35 ตอนที่ 35)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 17 กันยายน 2556 (ep.34 ตอนที่ 34)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 17 กันยายน 2556 (ep.34 ตอนที่ 34)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 16 กันยายน 2556 (ep.33 ตอนที่ 33)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 16 กันยายน 2556 (ep.33 ตอนที่ 33)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 13 กันยายน 2556 (ep.32 ตอนที่ 32)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 13 กันยายน 2556 (ep.32 ตอนที่ 32)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 12 กันยายน 2556 (ep.31 ตอนที่ 31)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 12 กันยายน 2556 (ep.31 ตอนที่ 31)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 11 กันยายน 2556 (ep.30 ตอนที่ 30)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 11 กันยายน 2556 (ep.30 ตอนที่ 30)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 10 กันยายน 2556 (ep.29 ตอนที่ 29)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 10 กันยายน 2556 (ep.29 ตอนที่ 29)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 9 กันยายน 2556 (ep.28 ตอนที่ 28)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 9 กันยายน 2556 (ep.28 ตอนที่ 28)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 6 กันยายน 2556 (ep.27 ตอนที่ 27)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 6 กันยายน 2556 (ep.27 ตอนที่ 27)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 5 กันยายน 2556 (Ep.26 ตอนที่ 26)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 5 กันยายน 2556 (Ep.26 ตอนที่ 26)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 4 กันยายน 2556 (Ep.25 ตอนที่  25)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 4 กันยายน 2556 (Ep.25 ตอนที่ 25)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 3 กันยายน 2556 (ep.24 ตอนที่ 24)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 3 กันยายน 2556 (ep.24 ตอนที่ 24)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 2 กันยายน 2556 (ep.23 ตอนที่ 23)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 2 กันยายน 2556 (ep.23 ตอนที่ 23)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 30 สิงหาคม 2556 (ep.22 ตอนที่ 22)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 30 สิงหาคม 2556 (ep.22 ตอนที่ 22)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 29 สิงหาคม 2556  (Ep.21 ตอนที่ 21)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 29 สิงหาคม 2556 (Ep.21 ตอนที่ 21)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 28 สิงหาคม 2556 (Ep.20 ตอนที่ 20)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 28 สิงหาคม 2556 (Ep.20 ตอนที่ 20)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 27 สิงหาคม 2556 (Ep.19 ตอนที่ 19)

ดูกองร้อยกะทะเหล็กย้อนหลัง 27 สิงหาคม 2556 (Ep.19 ตอนที่ 19)

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.45 – 18.45 น.

คลิกดู

เรื่องย่อละคร กองร้อยกะทะเหล็ก

เรื่องย่อละคร กองร้อยกะทะเหล็ก

ณ กองร้อยที่ 88 ในช่วงเวลาใกล้เที่ยง บรรยากาศในหน่วยประกอบเลี้ยงดูคึกคักวุ่นวาย พลสูทกรรม 5 นาย กำลังวุ่นกับการเตรียมเสบียงอาหารสำหรับมื้อเที่ยง ปราบ กำลังถกเถียงกับ จ่าโย่ง ผู้บังคับหน่วยหัวอนุรักษ์เรื่องขั้นตอนของการทำอาหาร โดยมี หนูยิ้ม ลูกสาวจ่าโย่งแอบเชียร์ปราบอยู่ในใจ ปีนี้หนูยิ้มเรียนจบแล้ว กำลังรอเรียกสัมภาษณ์งาน แต่ถึงยังไงจ่าโย่งก็ยังค ...

อ่านเรื่องย่อ